Yritysuutiset

Suunnitelmissa metsäteollisuuden historian suurin investointi

Kuva: Janne Poikolainen

Kuva: Janne Poikolainen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin 1,1 miljardia euroa maksava tehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Metsä Fibre kertoo tiedotteessaan, pyrkivänsä saamaan biotuotetehtaan käyttöön vuonna 2017. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

”Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Selluntuotannon ympärille syntyy ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi”, yhtiö kertoo.

Investoinnin taloudellinen merkitys Suomelle olisi suuri, sillä Investoinnin tulovaikutus Suomeen on yli 0,5 miljardia euroa vuosittain, ja se tarjoaa yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa. Viennin vuotuinen arvonlisäys olisi sekin 0,5 miljardia euroa.

Lisäksi tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 miljoonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosentilla vuodessa. Havukuitupuun hakkuita voidaan kestävästi lisätä vuosittain 7 miljoonalla kuutiometrillä ja koivukuidun 4 miljoonalla kuutiometrillä. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta.

”Uusi biotuotetehdas on maailman tehokkain ja nykyaikaisin. Investoinnin keskeisin peruste on korkealaatuisen havusellun kysynnän maailmanlaajuinen kasvu. Tavoitteenamme on vahvistaa johtavaa asemaamme tällä markkinalla. Investointi tukee Metsä Fibren kasvua ja parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä”, kertoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan.

Metsä Fibre käynnistää YVA- ja ympäristölupaprosessit välittömästi, ja pyrkii saamaan ne päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lopullisen investointipäätöksen yhtiö aikoo tehdä alkuvuonna 2015, jolloin tehdas voi käynnistyä vuoden 2017 aikana.

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, ja sen omistavat konsernin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta (50,2 %), Metsä Board Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %).

Kommentoi
Ylös
>