Asunnot ja kiinteistöt

Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon vahvistaa tasettaan

Kauppakeskuksia omistava Citycon hakee lisärahoitusta taseen vahvistamiseen ja kasvuun. Sijoittajan kannalta huolenaiheena on kuitenkin kauppakeskusten myyntiä syövä nettikaupan kasvu.

Kiinteistösijoitusyhtiö aikoo kerätä kaiken kaikkiaan noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Siitä yhtiö kerää noin 200 miljoonaa euroa suunnatulla osakeannilla Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Suunnatun osakeannin toteuduttua CPPIBEH:sta tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja 15 prosentin omistusosuudella yhtiön osakkeista ja äänivallasta

Suunnatun osakeannin jälkeen Cityconin osakkeenomistajille tarjotaan merkintäetuoikeusantina noin 200 miljoonan euron arvosta osakkeita.

Citycon käyttäisi suunnatusta osakeannista ja merkintäetuoikeusannista saaduista varoista noin 300 miljoonaa euroa lainojen takaisinmaksuun. Tämä vahvistaisi yhtiön tasetta.

Loput varat menevät yhtiön kasvun rahoittamiseen. Lisärahoitus antaisi yhtiölle vapauden kierrättää pääomaa arvoa lisäävästi valikoiduilla kiinteistöhankinnoilla ja päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten kehityshankkeilla tiiviisti asutetuilla alueilla Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Nordea pitää lisärahoitusta myönteisenä seikkana. Taseen vahvistamisen lisäksi muutos laajentaa yhtiön omistuspohjaa.

Sijoittajien kannalta huolenaiheena on kuitenkin verkkokaupan kasvu. Kasvava nettiostaminen aiheuttaa haasteita perinteisille kauppakeskuksille, Nordea toteaa markkinakommenteissaan. Cityconin taseessa kauppakeskukset ovat merkittävässä asemassa.

Kiinteistöyhtiön osakekurssi on noussut viimeisten viiden vuoden aikana yli 100 prosenttia. Silti yhtiötä analysoivista 19 analyytikosta viisi antaa osakkeelle yhä osta-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>