Valuuttakurssit

Nämä kolme tekijää vahvistavat euroa

euroVastoin asiantuntijoiden odotuksia euron valuuttakurssi suhteessa dollariin on pysynyt korkealla. Vahvan euron taustalla on Nordean mukaan kolme syytä.

Monet ekonomistit ovat pitäneet euron nykyistä vajaan 1,4 dollarin valuuttakurssia suhteessa dollariin kestämättömän korkeana. Yhdysvaltojen talouskasvu on ollut selvästi vahvempaa kuin euroalueella, ja pitkät korotkin ovat Yhdysvalloissa esimerkiksi Saksan pitkiä korkoja korkeammalla.

Tästä huolimatta euro on jatkanut vahvistumistaan kesästä 2012 lähtien jo 15 prosenttia dollariin nähden.

Mikä siis pitää yllä vahvaa euroa?

Nordea nimeää markkinakommenteissaan euron vahvuudelle kolme tekijää.

Tärkein tekijä on euroalueen kohentunut talousluottamus, joka on Nordean mukaan parantanut alueen kasvunäkymiä ja vetänyt sijoitusvirtoja euroalueelle.

”Talouskasvun odotetaan olevan noin prosentin luokkaa tänä vuonna, mutta se riittää sijoittajille, kun muutos tapahtuu positiiviseen suuntaan. Ehkä kaikkein voimakkaimmin kohentunut talousluottamus on näkynyt Etelä-Euroopan valtionlainakoroissa, jotka ovat tulleet kovaa laukkaa alaspäin, ja kääntäneet monien sijoittajien katseet kohti euroaluetta”, Nordea toteaa.

Myös euroalueen kiristyvä rahapolitiikka on tukenut euroa. EKP on kaikessa hiljaisuudessa pienentänyt tasettaan, mikä on alhaisesta ohjauskorosta huolimatta kiristänyt euroalueen rahoitusolosuhteita. Tämä on näkynyt pienenä euribor-korkojen nousuna viime vuoden lopulta lähtien, Nordea toteaa.

Korkojen nousu yhdistettynä hidastuvaan inflaatioon on lisännyt sijoittajien mielenkiintoa euroaluetta kohtaan.

Kolmantena tekijänä Nordea mainitsee Kiinan vaikutuksen.

”Kiinan arvellaan pyrkivän hajauttamaan sijoituksiaan Yhdysvaltain dollarin lisäksi myös muihin valuuttoihin, ja tällöin esiin nousee myös euro, josta löytyy riittävän suuret ja likvidit markkinat Kiinan runsaille ylijäämille.”

Nordea ei usko euron heikkenevän lähiaikoina.

Kommentoi
Ylös
>