Makrotalous

Suomi altis rahoitusjärjestelmän riskeille – pankkiunioni tarvitaan

Suomen taloudesta on altis rahoitusjärjestelmän riskeille. Siksi rahoitusjärjestelmän vakauttajaksi tarvitaan eurooppalainen pankkiunioni, väittää Suomen Pankin johtoryhmän varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

Pitkään hitaana jatkuva talouskasvu lisää Suomen herkkyyttä ulkoisille shokeille, sanoo Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

”Matala korkotaso ja runsas likviditeetti voivat pitkään jatkuessaan aiheuttaa vääristymiä rahoitusmarkkinoilla. Mahdollisten riskien kasvua tulee seurata huolellisesti”, toteaa Hakkarainen Suomen Pankin Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa.

Ikävät talousyllätykset näkyisivät Hakkaraisen mukaan kulutuskäyttäytymisessä.

Hakkaraisen mukaan kotitalouksien velkaantumisen ja asuntojen hintojen nousun tasaantuminen on myönteistä, mutta korkea velka- ja hintataso tekee kokonaisuudesta haavoittuvan.

Negatiiviset talousyllätykset yhdistettynä asuntojen hintojen laskuun heikentäisivät kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen kautta talouden haurasta kehitystä. Sama vaikutus olisi korkojen nousulla. Tämä ei muodosta välitöntä vakausuhkaa pankeille vaan riskin reaalitaloudelle.

Suomen talouden läpikäydessä sekä rakenteellisia että suhdanneluonteisia ongelmia on Hakkaraisen mukaan tärkeää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä toimii tehokkaasti ja luo edellytyksiä talouden elpymiselle. Samanaikaisesti on huolehdittava rahoitusjärjestelmän riskinkantokyvystä ennakoitua heikommassakin taloustilanteessa.

Eurooppalainen pankkiunioni on Hakkaraisen mukaan keskeisessä asemassa turvattaessa rahoitusmarkkinoiden vakautta pidemmällä aikavälillä.

Pankkiunionin avulla valvonta ja kriisinratkaisu saadaan samalle maiden rajat ylittävälle tasolle kuin rahoituslaitosten todellinen toiminta. ”Pankkiunionin käynnistyminen on merkittävä edistysaskel Euroopassa”, tähdensi Hakkarainen.

Kommentoi
Ylös
>