Yritysuutiset

Stockmann pakotettu muuttamaan strategiaansa

Stockmann on tilanteessa jossa sen on pakko miettiä strategiaansa uusiksi. Yhtiön liikevaihto on tammi-huhtikuun aikana tippunut yli 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Stockmannin ongelmille on lukuisia syitä. Ensinnäkin ruplan, Ruotsin kruunun ja Norjan kruunun heikentyminen suhteessa euroon on syönyt yhtiön myyntiä.

Myös taantuma rasittaa yhtiötä. Suomen ja Venäjän kokonaiskysyntä on jäänyt ennakoitua heikommaksi. Stockmann tunnetaan erityisesti luksustuotteiden myyjänä. Kuluttajat sopeuttavat herkästi tällaisten hyödykkeiden kysyntää epävarmoina aikoina.

Myös kasvava verkkokauppa nakertaa kivijalkamyymälöiden liikevaihtoa.

Osavuosikatsauksessa eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi seuraavaa:

”Venäjän rupla oli euroon verrattuna ennätyksellisen alhaisella tasolla vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Venäjän talouskasvu on pysähtynyt ja kuluttajien ostovoima vähentynyt. Myös Suomessa vähittäiskaupan markkinatilanne on pysynyt heikkona. Näillä tekijöillä oli selvästi negatiivinen vaikutus Stockmann-konsernin toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä.”

Yhtiön menekkiongelmat näkyvät tietenkin myös osakekurssissa. Stockmannin osakekurssi on laskenut viidessä vuodessa yli 22 prosenttia.

Yhtiö on siis selkä seinää vasten. Strategiaa on muutettava, koska näköpiirissä ei ole myynnin nousunäkymiä.

Yhtiö ilmoittikin viime viikolla käynnistävänsä nykyisen strategian arviointi- ja muutosprosessin, jonka lopputuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia nykymallisen liiketoiminnan rakenteisiin.

”Tavoitteena on hyväksyä uusi konsernin strategia seuraavan kuuden kuukauden kuluessa. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi etenee strategiatyön rinnalla ja on yhteydessä sen lopputulokseen”, yhtiö kertoo.

Strategiaprosessin vetäjänä toimii hallituksen jäsen Kjell Sundström. Hänet on palkattu yhtiöön strategiajohtajaksi 6–12 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen.

”Tällä hetkellä näyttää, että nykyinen konsepti ei toimi”, toteaa Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh Ylelle antamassaan haastattelussa.

Kjell Sundström puolestaan toteaa että suhdanteet tulevat ja menevät, mutta rakenteelliseen muutokseen on suhtauduttava toisella tavalla ja mietittävä, millä toimintamallilla pärjätään jatkossa.

Stockmannin rakennemuutoksen yksi osa tulee olemaan verkkokaupan kehittäminen. Mahdolliseen tavarataloketjun harventamiseen yhtiö ei vielä ota kantaa.

Sijoittajat ottivat Stockmannin uudistushankkeen vastaan positiivisesti. Osakekurssi pomppasi yli 11 prosenttia ilmoituksen jälkeen.

Kommentoi
Ylös
>