Rahastotietoa

Finanssivalvonta: Sijoituskorien vertailu vaikeaa

Säästöhenkivakuutusten, eläkevakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten laadun vertailu asiakasmateriaalien perusteella on vaikeaa, arvioi Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta selvitti keväällä 2014 sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liitettävien sijoituskorien asiakasmateriaalin laatua.

Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan, että Tekemänsä selvityksen perusteella asiakasmateriaalin pohjalta asiakkaan on vaikea vertailla sijoituskoreja keskenään tai vertailla sijoituskorien ominaisuuksia sijoitusrahastojen ominaisuuksiin.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan asiakkaan olisi saatava sijoituskorien asiakasmateriaalista selkeästi tieto tuotteen juridisesta luonteesta, sijoituspolitiikasta, riskeistä ja kuluista. Useimmat vakuutusyhtiöt kertovat edellä mainituista ominaisuuksista asiakasmateriaalissaan, mutta tiedot on usein sijoitettu moniin eri dokumentteihin tai ne ovat hyvin yleisluontoisia.

Kaikki sijoitusrahastoja koskevat säännöt eivät koske sijoituskoreja.

Sijoitusrahastoja koskeva sääntely edellyttää, että rahastoyhtiöt laativat rahastoesitteen sekä tiiviin ja selkeän sijoitusrahaston keskeisimmät ominaisuudet esittävän avaintietoesitteen. Nämä vaatimukset eivät koske sijoituskoreja, vaan niitä koskee tällä hetkellä vakuutussopimuslain mukainen tiedonantovelvollisuus, Finanssivalvonta toeaa.

Sijoituskori on vakuutusyhtiön omistama sijoituskokonaisuus, jonka arvonkehitykseen sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvo voidaan sitoa. Sijoituskorit ovat asiakkaan näkökulmasta sijoitusrahastojen tai indeksilainojen kaltaisia sijoitustuotteita.

Kommentoi
Ylös
>