Sijoitusideat

Handelsbanken: Kemiralla hyvät tuottonäkymät

Lähde: Kemira OyJ.

Lähde: Kemira OyJ.

Handelsbanken näkemyksen mukaan Kemiralla on hyvät mahdollisuudet parantaa tuottomarginaalejaan. Tämä kehitys tukee yhtiön osakekurssin nousua.

Kemira hakee kasvua. Handelsbankenin yritysseminaarissa esiintynyt Kemiran talousjohtaja Peter Castrén kertoi yhtiön tavoittelevan peräti 20 prosentin myynnin kasvua vuonna 2016.

Handelsbanken odottaa Kemiran pääsevän 2,3 miljardin euron liikevaihtoon vuonna 2016. Pankin odotus on siten Kemiran johdon asettamia tavoitteita maltillisempi.

Myös tuottomarginaaleissa Kemira hakee kasvua, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.  Pankin mukaan kannattavuuskehityksen kannalta avainasemassa ovat tehostamistoimet, tuottavien liiketoimintojen kasvu ja investoinnit Etelä-Amerikan kapasiteettiin. Myös yritysostoista syntyvät synergiahyödyt tukevat kannattavuuskehitystä.

Kovat kasvu- ja kannattavuustavoitteet tukevat Kemiran osakkeen kehitystä, Handelsbanken arvioi.

”Kemiran osakkeen kurssikehitys on ollut Euroopan kemikaalisektoria heikompaa. Tulevaisuudessa odotamme trendin kääntyvän päälaelleen ja marginaalien paranevan, mikä tukee myös osaketta.

Handelsbankenin suositus Kemiran osakkeelle on ”lisää” ja tavoitehinta 12 euroa.

Kommentoi
Ylös
>