Osakeanalyysit

Nordea: Kustannussäästöt tukevat Keskoa

Kauppaketju Keskon lähiajan näkymiä painaa kotimaan heikko kokonaiskysyntä. Nordean mukaan yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuuksia tulosnäkymien kirkastamiseen.

Keskon osake nousi eilen 3,5 prosenttia sen jälkeen, kun Nordea Markets antoi osakkeelle ostosuosituksen.

Kauppaketjun markkina-arvosta on sulanut eilisen nousunkin jälkeen kesäkuun aikana yli kuusi prosenttia. Nordean mukaan syynä tähän on heikko kokonaiskysyntä kotimaassa sekä heikot toukokuun myyntiluvut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskatsauksessa Kesko ennusti seuraavan 12 kuukauden liikevaihdon pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei kulutuskysyntä heikkene selvästi.

Vaikka Keskon liiketoimintaympäristössä on nyt haasteita, odottaa Nordea kauppaketjun raportoivan odotusten mukaiset luvut toisella vuosineljänneksellä.

Syynä positiivisiin odotuksiin ovat kustannussäästöt.

”Vuonna 2013 Keskon liikevoitosta noin 80 % tuli verrattain vakaasta ruokakaupasta. Keskon kustannussäästöohjelman läpivienti etenee vahvasti ja odotamme tämän tuovan kustannussäästöjä kompensoimaan heikon kulutuskysynnän tuomaa pehmeyttä liikevaihdossa”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

Myös kauppaketjun suunnittelema kiinteistörahasto kasvattaa osakkeen mielenkiintoa.

”Keskeisiä perusteita myönteiselle osakesuositukselle on myös se, että Kesko suunnittelee kiinteistörahaston perustamista, jonka tavoitteena on muodostaa noin 750 – 900 miljoonan euron arvoinen rahastokokonaisuus”, Nordea toteaa.

Rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana, ja kiinteistöistä vapautuvat varat velaton yhtiö voisi jakaa lisäosinkoina osakkeenomistajille, Nordea toteaa.

Keskon osakkeen tasepohjainen arvostus on painunut jo tasolle 1,3. Osakkeen kurssi on tällä hetkellä noin 30 eurossa. Viimeisten viiden vuoden aikana kurssi on käynyt yli 35 eurossa vuona 2010.

Kommentoi
Ylös
>