Sijoittajan verotus

Pitäisikö perintö- ja lahjaverosta luopua?

Pellervon taloustutkimus on arvioinut vaihtoehtoja ja vaikutuksia perintö- ja lahjaverosta luopumiselle Suomessa.

PTT:n tutkimuksessa arvioitiin perintö- ja lahjaveron sekä luovutusvoittoveron kertymiä ja kohdentumista eri tulotasoilla.

Ruotsi poisti perintö- ja lahjaveron vuonna 2004 ja Norja vuonna 2014. Jos perintö- ja lahjaverosta luovuttaessa otettaisiin käyttöön Ruotsin malli, luovutusvoittoveron tuotto kasvaisi merkittävästi, arvioi PTT.

Ruotsin mallissa myytävän omaisuuserän hankintahinta (tai hankintameno-olettama) määritellään omaisuuserän ostoajankohdan hintaa käyttäen riippumatta siitä, onko omaisuuserä peritty vai ei.

Perintö- ja lahjaveron poistaminen vähentäisi PTT:n mukaan valtion verotuloja 500 miljoonalla eurolla. Vastapainoksi Ruotsin mallin mukaisilla luovutusvoittoverotuksen muutoksilla luovutusvoittoveron tuotto lisääntyisi 400 miljoonaa euroa.

Verorakenteen muutos ei oleellisesti vaikuta tulonjakoon. Valtio voisi verraten helposti lisätä luovutusvoittoveron tuottoa alentamalla hankintamenoprosenttia, PTT toteaa.

Perintö- ja lahjaveron korvaaminen luovutusvoittoveroilla ei vaikuttaisi merkittävästä myöskään tulonjakoon.

”Valtaosa kansalaisista hyötyisi perintö- ja lahjaveron poistamisesta. Suuria perintöjä saavat hyötyisivät enemmän kuin pieniä perintöjä saavat. Koska luovutusvoittojen jakauma tulojen suhteen on lähes samanlainen kuin perintöjen, luovutusvoittojen lisääntyminen ja luovutusvoittoverotukseen välttämättä tehtävät muutokset todennäköisesti eliminoisivat, ainakin osittain, perintö- ja lahjaveron tulonjakovaikutukset”, PTT toteaa tiedotteessaan.

Nykyinen perintö- ja lahjavero on erityisen hankalaa perheyritysten sukupolvenvaihdosten kannalta. PTT:n mukaan yritykset joutuvat maksamaan useiden vuosien ajan lisäosinkoja sukupolvenvaihdosten rahoittamiseen. ”Nämä lisäosingot heikentävät yritysten mahdollisuutta investoida ja tarjota työpaikkoja”, PTT toteaa.

Kommentoi
Ylös
>