Kumppaniblogit

Vierasblogi: Hajautus vastaan keskittäminen

sijoitusstrategia-hajauttaminenSijoitusten hajauttamisen yhteydessä puhutaan usein ilmaisista lounaista. Niillä tarkoitetaan hajautuksen tuomaa lisäturvaa pörssin liikkeitä vastaan.

Hajautus ymmärretään liian suppeasti silloin kun väitetään, että eri toimialoilta valitut osakkeet tuottaisivat riittävän hajautuksen. Näin ei käytännössä ole, vaan toimivan hajautuksen tulee kattaa useampia omaisuuslajeja.

Osakkeet on vain yksi omaisuuslaji ja korkotuotteet on toinen. Vähintään näitä kahta tarvitaan hajautuksen aikaansaamiseksi. Muita hajautusta lisääviä omaisuuslajeja ovat raaka-aineet, kiinteistöt, metsä ja asunnot.

Sijoittajan tyypillinen helmasynti on pitää kaikki rahat pelkästään osakkeissa. Helppo ja yksinkertainen ratkaisu tähän on sijoittaa osa korkotuotteisiin, jotka luovat salkkuun vakautta kurssiheiluntaa vastaan.

Hajautus eri valuuttoihin

Toinen, mutta pienempi ongelma on se, että kaikki rahat on sijoitettu europohjaisiin kohteisiin. Osakesijoituksia pitäisi pystyä arvioimaan myös valuuttakurssien näkökulmasta.

Tarvitaan ”valuuttasilmää” eli näkemystä valuutoiden tulevasta kehityksestä. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta ei ihan mahdotonta. Euromääräisten sijoitusten ohella salkussa pitäisi olla hyviä osakkeita tai rahastoja Ruotsin, Norjan ja Tanskan kruunuissa sekä USA:n dollareissa ja jopa Sveitsin frangeissa.

Aivan kaikkia näitä ei tarvita yhtä aikaa, mutta pari kolme valuuttaa euron lisäksi on suositeltavaa. Samalla voi myös saada paremman toimialahajautuksen, koska monet pienet toimialat ovat heikosti edustettuina Helsingin pörssissä. Vahvat valuutat tuovat lisäksi suurempaa vakautta sijoituksille.

Toimialahajautus

Kotimaisten tai ulkomaisten osakesijoitusten toimialahajautusta ei pidä väheksyä, sillä suhdannekierron eri vaiheissa eri toimialat ja yritykset menestyvät toisistaan poiketen.

Suomessa keskitytään liian helposti pelkästään, metsä- ja metalliteollisuuteen, koska sieltä löytyvät isot toimijat ja vahvaa osinkovirtaa tekevät yritykset. Monissa salkuissa on lähes yksinomaan syklistä konepajateollisuutta. Suomen pörssistä puuttuvat terveydenhuollon isot globaalit toimijat, autoteollisuus sekä kansainväliset tietotekniikan ja sosiaalisen median yritykset.

Maailman johtavat globaalit yritykset löytyvät USA:sta NYSE:n pörssistä. Niitä voi ostaa ja myydä yhtä helposti kuin kotimaisiakin osakkeita. Tarvitaan vain kaupankäyntioikeuksien avaaminen välittäjän tietojärjestelmässä. Ongelmana maailmalle mentäessä on kuitenkin se, että kaikki informaatio on englanninkielistä. Kielitaitovaatimus ei kuitenkaan ole ylivoimainen este voitettavaksi harjoittelun avulla.

Hajauttaminen vs. keskittäminen

Keskittämisellä voisi yksinkertaisimmillaan ymmärtää alle 10 sijoituksen salkkua, kun hajautettu salkku pyörii yli 20 sijoituksen puitteissa. Viimeksi mainitussa salkussa ei yksittäiseen sijoitukseen kohdenneta rahoista yleensä yli 5 – 8 prosentin osuutta, kun taas keskitetyssä salkussa muutama yksittäinen sijoitus voi olla kymmeniä prosentteja salkun arvosta. On löytynyt muutama ratsu, joiden avulla tehdään rahaa paremmin. Riskejä ei oteta suuremmin huomioon, kun nousumarkkina on menossa.

Hajauttamisen hyötynä on se, että salkku kestää paremmin markkinoiden heiluntaa ja vastoinkäymisiä tulee vähemmän. Toisaalta salkun heikoimmat lenkit eivät poistu itsestään eivätkä hajauttamisen avulla. Näin muutama musta lammas saattaa aiheuttaa enemmän vahinkoa salkussa, kuin olisi kohtuullista.

Kaavamaisesti toteutettu laaja hajauttaminen ei anna parasta tulosta silloin, kun yksittäisen osakkeen osuus kokonaisuudesta jää vähäiseksi. Byrokraatin tavoin ajatteleva sijoittaja saattaa unohtaa hajautusinnossa hyvin tienaavat helmet, joilla pitäisi olla merkittävä painoarvo salkussa.

Hajauttamisen vaihtoehtona on keskittäminen eli käytännössä eräiden sijoitusten ylipainottaminen, joka saattaa olla jopa tuottavampi ratkaisu menestyvien sijoituskohteiden suosimisen vuoksi. Tällöin riskiä otetaan harkitusti keskittymällä vain muutamaan lupaavaan sijoitukseen ja hajauttamiselle annetaan piut paut.

Ylipainotusta pitää muuttaa markkinatilanteen mukaan, joten se ei voi olla samassa asennossa kovin pitkään. Ylipainotuksen menestys perustuu ajan hermolla pysymiseen ja siihen, että taotaan silloin kun rauta on kuumaa. Keskittäminen vaatii ”pelisilmää” eli hyvien kohteiden havaitsemista, ylivoimatekijöiden tunnistamista ja yrityksen sekä osakkeen vahvuuksien analysointia.

Liiallisella hajautuksella on yleensä vaikeampi saada kunnon tuottoja keskittämiseen verrattuna, vaikka keskittämisessä riskit kasvavat. Hyvää tulosta voi tehdä paremmin keskittymällä vain muutamaan tuottavaan kohteeseen hajautusteorian vastaisesti. Sijoitusten keskittämistä ei kuitenkaan kannata suositella yleisesti, koska se on erittäin vaativa taitolaji. Tavalliselle piensijoittajalle hajauttaminen on ”ilmainen lounas”, joka kannattaa nauttia.

tapio.haavisto@siop.fi
Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.
www.siop.fi
Kommentoi
Ylös
>