Makrotalous

Euroalueen korkotaso alhaalla – miksi euro ei heikkene?

Euroalue keventää ja USA tiukentaa rahapolitiikkaa. Miksi tämä ei johda euron heikentymiseen? FIM:n päästrategi kertoo syyn.

Euron heikentymistä suhteessa dollariin on povattu jo pitempään. Monen asiantuntijan mielestä nykyinen euron kurssi on liian korkea. Myös Euroopan unionin keskuspankki on yrittänyt saada euron heikentymään laskemalla keskuspankin talletuskoron ensimmäistä kertaa historiansa aikana negatiiviseksi.

Samalla kun EKP on löysentänyt rahapolitiikkaansa, on Yhdysvaltojen keskuspankki vastaavasti kiristänyt rahapolitiikkaa. Tämä keskuspankkien politiikan eriytyminen on painanut euroalueen korkotasoa Yhdysvaltoja alhaisemmaksi.

Korkoero euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä pitäisi periaatteessa vahvistaa dollaria ja heikentää euroa.

Mutta euro ei vain heikkene. Miksi euron valuuttakurssi sinnittelee tasolla, joka luo kovia paineita euroalueen vientiteollisuudelle? Miksei korkoero paina euron kurssia alhaisemmaksi?

Sijoituspalvelutalo FIM:n päästrategi Vesa Engdahl pohtii euron ongelmaa FIM:n blogissaan. Engdahlin mielestä keskeinen syy euron vahvuudelle löytyy vaihtotaseesta ja globaalien pääomavirtojen romahtamisesta.

Engdahlin mukaan globaalit pääomavirrat, jotka romahtivat vuoden 2008 finanssikriisin myötä, eivät ole elpyneet. ”Maailman pääomavirrat ovat talouden kokoon suhteutettuna nykyisellään noin kolmanneksen siitä, mitä ne olivat parhaimmillaan ennen vuotta 2008 ja puolet siitä, mitä ne olivat keskimäärin finanssikriisiä edeltäneen vuosikymmenen aikana”, Engdahl totea

Kun pääomavirrat ovat kuihtuneet, vaihtotasealijäämäiset maat joutuvat uurastamaan huomattavasti enemmän houkutellakseen tarvittavat pääomat maahan.  ”Vaihtotaseen alijäämän rahoittaminen on tällä hetkellä tuplasti vaikeampaa kuin finanssikriisiä edeltäneen vuosikymmenen aikana keskimäärin”, Engdahl toteaa

Miten pääomavirtojen kuihtuminen vaikuttaa sitten euroon?

Päästrategin mukaan Saksan massiivisen vaihtotaseen ylijämän ansiosta koko euroalue on vaihtotaseeltaan ylijäämäinen. Yhdysvallat on puolestaan vaihtotasealijäämäinen alue.

”Rahapolitiikan eriytyminen ja korkoeron kasvu Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä puoltaa näkemystä heikommasta eurosta, mutta samalla vaihtotasepositio puhuu vahvemman euron puolesta. Nämä kaksi voimaa kamppailevat valuuttamarkkinoilla, ja tämän takia euron heikkeneminen on ollut huomattavasti vähäisempää kuin olemme osanneet kuvitella”, Engdahl toteaa.

Miltä sitten näyttää euron tulevaisuus?

Valitettavasti euroalueen ja Suomen vientiteollisuudelle ei ole luvassa tässä mielessä helpotusta lyhyellä aikavälillä. FIM kyllä uskoo euron valuuttakurssin heikentyvän suhteessa dollariin – mutta tämä vie aikaa.

”Euro/dollarin osalta katsomme kuitenkin edelleen, että jatkossa dollarilla on paineita vahvistua, ja euron odotamme heikentyvän. Tämä prosessi voi kuitenkin olla hitaampi kuin markkinoilla on osattu odottaa. Pitkän aikavälin kauppapainotettuun keskiarvoonsa nähden Yhdysvaltain dollari on tänä päivänä noin 25 % halvempi.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös