Rahastotietoa

Rahastoliiketoiminta kaipaa riippumatonta sijoitusneuvontaa

Sijoitusrahastojen markkinointiin kaivataan Suomessa pankkien lisäksi riippumattomia sijoitusneuvojia, toteaa Pörssisäätiö.

Suomessa sijoitusrahastojen välittäjiä ja kilpailuttajia on niukasti, ja tästä syystä markkinoita hallitsevat pankkien sijoitusneuvojat. Itsenäinen ja riippumaton markkinatoimija puuttuu.

Ruotsissa tilanne on toisin. Pörssisäätiön mukaan naapurimaassa on käytössä niin sanottu rahastotori (Fondmarknaden), joka tarjoaa kaikkia markkinoilla olevia rahastoja. Rahastotori on yksityisten sijoittajien omistama, eikä se ole sidoksissa pankkeihin eikä rahastoyhtiöihin.

Pörssisäätiön mukaan riippumattoman markkinatoimijan puuttumattomuus johtuu osin Suomen lainsäädännöstä. Rahasto-osuuden omistaja on merkittävä omalla nimellään rahastoyhtiön pitämään rekisteriin. Monissa maissa rekisteriin merkitään välittäjänä toimiva taho.

Miksi Suomi sitten tarvitsisi riippumatonta sijoitusneuvontaa?

Nykyjärjestelmän ongelma on se, ettei pankkien ja rahastoyhtiöiden edun mukaista ole tarjota sijoittajille aina edullisinta ja optimaalisinta sijoitusvaihtoehtoa, Pörssisäätiö toteaa.

Oulun yliopiston Rahoituksen dosentti Hannu Kahra vaatii Finanssivalvontaa ottamaan tiukemman kannan rahastojen markkinointiin.

”Apteekeissa farmaseutit ovat velvollisia kertomaan asiakkailleen, että lääkärin määräämälle reseptilääkkeelle on tarjolla edullisempi geneerinen lääke, jossa on sama vaikuttava koostumus. Vastaavasti, sijoitusneuvojia voidaan velvoittaa paljastamaan rahastojen todelliset kustannukset ja hyödyt sekä mainitsemaan, että tarjolla on edullisempia ETF-rahastoja, joissa on sama vaikuttava koostumus kuin kalliissa aktiivirahastoissa”, Kahra toteaa.

Kommentoi
Ylös
>