Markkinakommentit

Tältä markkinalta löytyy vielä houkuttelevia sijoituskohteita

Joko Suomen ja kehittyneiden talouksien osakemarkkinoiden kurssinousu hirvittää? Tämä nopeasti kasvava talous tarjoaa vielä edullisesti hinnoiteltuja osakkeita ja kovia tuloskasvunäkymiä, kertoo Sijoittaja.fi -sivusto.

Kiinalaiset ja erityisesti mannerkiinalaiset osakkeet vaikuttavat tällä hetkellä arvostustasoltaan ja tulevaisuuden näkymiltään houkuttelevilta markkinoiden pelätessä Kiinan talouteen liittyviä vaaroja. Yhtiöiden fundamentit ovat kuitenkin kehittyneet suotuisasti: osingot ja tulokset kasvavat edelleen kohtuullisen mukavasti suhteessa moniin muihin kehittyviin markkinoihin.

Markkinoilla on ollut pelkoja Kiinan talouden mahdollisesta hyytymisestä, kiinteistökuplan puhkeamisesta sekä niin sanotun varjopankkisektorin mukanaan tuomista mahdollisista ongelmista.

Mielestämme markkinoiden pelot ovat jälleen kerran yliampuneet Kiinan kohdalla ja useilla mittareilla kiinalaisosakkeet vaikuttavat nyt poikkeuksellisen edullisilta. Markkinat ovat kuitenkin selvästi toista mieltä kiinalaisten osakkeiden hinnoittelun ollessa tämänhetkisillä tuloksilla jättialessa.

Mannerkiinalaiset A-osakkeet (CSI 300-indeksi) muodostavat mielestämme mielenkiintoisen sijoituskohteen koska:

1) Niiden arvostus vaikuttaa alhaiselta ja tuloskasvupotentiaali edelleen houkuttelevalta.

Kiinalaiset A-osakkeet arvostetaan noin 10 %:n historiallisella, ja noin 12 % ennustetulla (seuraavat 12kk)  tulostuotolla (kuva 1). Myös hinnan ja tasearvon suhde (P/B) on indeksitasolla poikkeuksellisen matala. Mannerkiinalaisten osakkeiden arvostus on jo edullisempi kuin globaalin finanssikriisin edullisimpien tasojen aikaan, vaikka tuloskasvu on ollut verraten tasaista ja nousevaa (kuva 2).

Markkinat näyttävät siis pelkäävän kiinalaisten yhtiöiden tulosten merkittävää heikkenemistä tai kasvunäkymien totaalista romahtamista. Yhtiöiden tuloskehityksen ja osingonmaksuhalukkuuden kautta tarkasteltuna tilanne vaikuttaa kuitenkin paljon optimistisemmalta (ks. englanninkielinen artikkelin osinkojen kasvusta). Vertailun vuoksi ennen finanssikriisiä A-osakkeet oli arvostettu tyypillisesti yli 20 P/E-kertoimilla, eli alle 5 % tulostuotolla.

Kuva 1. Mannerkiinalaisten osakkeiden (CSI 300-indeksi) arvostus vaikuttaa jopa globaalin finanssikriisin synkintä vaihetta edullisemmalta hyvän tuloskehityksen ja heikon kurssikehityksen seurauksena. Ovatko markkinoiden pelot oikeutettuja?

Kiina-kuva1

Kuva 2. Huolimatta jo vuosia vallinneista peloista, kiinalaisyhtiöiden tulokset (CSI 300-indeksi) ovat porskuttaneet melko tasaisesti ja vieläpä selvän kasvavasti ylöspäin.

Kiina-kuva2

2) Mannerkiinalaisten osakkeiden sääntelyä kansainvälisille sijoittajille on purettu ja tullaan edelleen purkamaan.

3) Mannerkiinalaiset A-osakkeet tulevat todennäköisesti pian mukaan kehittyvien markkinoiden laajoihin indekseihin, mikä toteutuessaan nostaa niiden globaalia kysyntää väistämättä

4) Mannerkiinalaiset osakkeet ovat tarjonneet historiallisesti poikkeuksellisen hyvää hajautusta

5) Kiina valuutan juanin rooli maailmankaupassa on kasvussa ja Kiinan poliitikkana vaikuttaa olevan juanin liberalisointi

6) Viimeaikaiset talousluvut Kiinasta ovat olleet odotettua parempia

7) Momentti kehittyvien markkinoiden osakkeita kohtaan on parantunut viime kuukausina ja myös usko kehittyvien maiden valtionlainoihin on palautunut

8) A-osakkeisiin sijoittamalla pääsee mukaan melko tehokkaasti kiinalaisen kulutuskysynnän kasvutrendiin

Aluperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi-sivuilla 25.7.2014.

Kommentoi
Ylös
>