Tunnusluvut

Tämä tunnusluku ennustaa sijoitustuottoja

P/E-kerroin ennustaa huonosti tulevia tuottoja – lyhyellä aikavälillä. Viiden vuoden ajanjaksolla tilanne on tyystin toinen.

P/E-kerroin on yksi eniten käytettyjä mittareita etsittäessä tuottavia sijoituskohteita. P/E-kerroin suhteuttaa yrityksen markkinahinnan sen osakekohtaiseen tulokseen. Kerroin lasketaan tyypillisesti joko edellisen vuoden toteutuneella, viimeisen 12 kuukauden toteutuneilla tai tulevan vuoden ennustetuilla osakekohtaisilla tuloksilla.

P/E-kertoimen avulla sijoittajat hakevat aliarvostettuja osakkeita. Oletuksena on että alhainen P/E-kerroin kertoo yhtiön osakkeen olevan mahdollisesti aliarvostettu. Tällöin sijoittaja uskoo aliarvostuksen aikanaan purkautuvan. Alhaisen P/E-kertoimen tulisi siis pystyä tarjoamaan parempia tulevaisuuden tuottoja sijoittajille.

Oleellinen kysymys siis on, onko P/E-kertoimelle tuottojen ennustekykyä? Tarjoavatko alhaisen P/E-kertoimen osakkeet parempia tulevia tuottoja kuin korkean P/E-kertoimen osakkeet.

Vastaus kysymykseen on: Kyllä ja ei.

P/E-kertoimen hyöty on nimittäin varsin heikko jos sijoitushorisontti on lyhyt. Mutta mitä pitempi on sijoitushorisontti, sitä paremmin P/E-kerroin ennustaa tulevia tuottoja.

Alla oleva kuvaaja osoittaa tämän varsin havainnollisesti.

PE-kerroin-sijoitustuotot-072014

Vasemmalla oleva kuvaaja kuvaa P/E-kertoimen (laskettuna ennustetuilla osakekohtaisilla tuloksilla) ja yhden vuoden sijoitustuottoja amerikkalaisen S&P 500 -osakeindeksin osakkeilla. Oikealla oleva kuvaaja puolestaan kuvaa P/E-kertoimen ja viiden vuoden ajalta laskettujen vuosituottojen välistä korrelaatiota.

Kuvaaja osoittaa varsin selvästi, ettei P/E-kertoimen ja yhden vuoden tuottojen välillä ole käytännössä minkäänlaista korrelaatiota eli riippuvuutta. Alhaisen P/E-kertoimen osakkeet eivät siis anna tilastollisesti merkitsevästi parempia tuottoja kuin korkean arvostuskertoimen osakkeet.

Mutta tilanne näyttää tyystin toiselta kun asiaa tarkastellaan viiden vuoden tuottojen näkökulmasta. P/E-kertoimen ja viideltä vuodelta laskettujen vuosituottojen välinen korrelaatio on selkeästi negatiivinen.

Eli mitä alhaisempi on P/E-kerroin, sitä korkeammat ovat olleet viiden vuoden tuotot. Korkealla P/E-kertoimella ovat tuotot jääneet vaatimattomiksi. Jos arvostuskerroin ylittää lukeman 20, ovat tuotot olleet negatiivisia.

Kommentoi
Ylös
>