Kumppaniblogit

Vierasblogi: Fundamenttianalyysi sijoittajan apuvälineenä

Fundamenttianalyysi perustuu yritysten suorituskyvyn arviointiin ja seurantaan. Osakkeen lyhytaikainen pörssimenestys jää siinä sivuosaan.

Osakevalintoja tehdään usein pelkästään pörssimenestyksen perusteella siinä uskossa, että menestys jatkuisi entiseen malliin.

Vaikka markkinat ovat periaatteessa oikeassa, aiempi pörssimenestys ei ole tulevan kehityksen tae. Niinpä tulevaa kehitystä ei voi ennakoida luotettavasti pelkästään menneen perusteella. Sijoittajan tuotot taas perustuvat tulevaan aikaan eli ostotapahtuman jälkeiseen kehitykseen. Vaikka tulevaisuuden ennakointi on erittäin vaikeaa, niin on olemassa joitain työkaluja, joilla asiaa voidaan lähestyä puhtaan arvaamisen asemasta.

Teknisen analyysi

Osakkeen pörssimenestyksen seuranta ja markkinatiedon hyödyntäminen teknisen analyysin avulla johtaa helposti lyhytaikaisten voittojen etsimiseen. Niinpä salkkuun kerääntyy osakkeita, joiden pörssimenestys on ollut hetkellisesti hyvä, mutta riskitaso on korkea. Koska tilanteet osakemarkkinoilla muuttuvat nopeasti riskisten osakkeiden hinnat heiluvat muita voimakkaammin. Tästä aiheutuu ongelmia salkun hallintaan, mikä voi johtaa tavallista suurempaan kaupankäyntitarpeeseen, jolloin kulut syövät tuottoja.

Tekninen analyysi ei kerro hintavaihtelun syitä eli miksi sijoittajat suosivat joitakin yrityksiä ja osakkeita. Se kertoo vain sijoittajien käyttäytymisestä, kauppahinnoista ja volyymeistä. Tekninen analyysi on pelkistettyä markkinoiden ”haistelua” ilman kauppakohteiden sisällön ja menestysmahdollisuuksien arviointia.

Teknisen analyysin ennustamiskyky toimii lyhyellä tähtäimellä tyydyttävästi, mutta ei pitemmällä, yli parin viikon aikavälillä, tuskin lainkaan. Toisaalta on tunnustettava, että lyhyttä kauppaa tekeville pelureille teknisestä analyysistä saattaa olla suurta hyötyä.

Fundamenttianalyysin lähtökohdat

Fundamenttianalyysi perustuu yritysten suorituskyvyn arviointiin ja seurantaan. Osakkeen lyhytaikainen pörssimenestys jää sivuosaan, koska fundamentti-sijoittaja uskoo, että hyvää tulosta tekevän yrityksen kurssi nousee ajanmittaan.

Olen kokeillut jo vuosia fundamenttianalyysiä osakevalintojen perusteena. Omat kokemukseni siitä ovat olleet erittäin positiivisia. Menetelmä on auttanut osakevalinnoissa ja johtanut sijoitussalkkujen parempaan menestykseen. Olen testannut menetelmää käytännössä vuosia ja luotan siihen jatkossakin.

Fundamenttianalyysin keskeinen ongelma on löytää luotettaviin ennusteisiin perustuvaa tietoa tulevaisuusarvioinnin pohjaksi.

Toinen ongelma on siinä, että yritysten menestystä kertovat historialliset tunnusluvut eivät useinkaan korreloi kovin hyvin tulevan menestyksen kanssa. Edes useat tunnusluvut yhdessä eivät pysty antamaan luotettavia ennusteita osakkeiden tulevalle pörssimenestykselle. Monien kasvuyritysten hyvätkään talousluvut eivät aina realisoidu kurssinousuna. Vaikuttaa siltä, että analyytikkojen ennusteiden ylioptimistisuus muodostaa ongelmia hyvinkin tulostaan parantavien yritysten osakkeiden hinnoittelussa.

Fundamenttianalyysien soveltaminen

Fundamenttianalyyseille ei pidä asettaa liian suuria odotuksia, vaikka niistä on käytännössä  ollut selvää hyötyä. Olen itse päätynyt ns. vertailevaan fundamenttianalyysiin, jossa tunnuslukuja täydentää tulevaisuuden menestystä kuvaavia tekijöitä. Viimeksi mainitut ovat välttämättömiä siksi, että sijoittamisessa tuleva menestys on aiempaa menestystä paljon tärkeämpää.

Ennusteet tulevista tuotoista ovat dynaaminen tekijä, jota tarvitaan ehdottomasti historiallisen tiedon täydentäjänä. Historiallisella tiedolla voidaan laskea aiemmin toteutunut kehitys, mutta tulevat talousnäkymät, kuten tuotteiden markkinatilanne, yrityksen tuloksentekokyky, kilpailutilanne ym. vastaava tuleva muuttuja monimutkaistaa tulevan kehityksen arviointia ja hyvien yritysten erottelua heikommista.

Käytän itse vertailevaa analyysia, jossa yrityksen ilmoittamat lähiajan näkymät ovat yksi valintakriteeri, jota täydennetään yrityksen/osakkeen hinta-, kasvu-, tuotto-, arvostus- ja kannattavuustekijöillä . Yksinkertainen malli sisältää erilaisia tunnuslukuja ja niiden yhdistelmiä. Se on matemaattinen kuvaus yrityksen ja osakkeen tilasta. Tällaisen mallin tulee olla yksinkertainen ja perustua minimimäärään helposti ymmärrettäviä valintakriteereitä, mutta sisältää samalla oleellisimmat sijoituksen tulevaan menestykseen vaikuttavat tekijät.

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös