Osakeanalyysit

Oksaharju: ”Kohtuullinen yhtiö, hyvä sijoituskohde”

Lähde: Kemira Oyj.

Lähde: Kemira Oyj.

Kemiran toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus oli sijoittajille pettymys. Sijoituskirjailija Jukka Oksaharju näkee yhtiön nykyhinnassa kuitenkin selvää nousupotentiaalia.

Kemiran osakekurssi on laskenut kuukauden aikana lähes 13 prosenttia. Yhtiö kertoi toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan, että sen liikevaihto laski 9 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Lasku johtui yritysmyynneistä ja epäsuotuisasta valuuttakurssikehityksestä. Toisen kvartaalin tulos oli markkinoiden odotuksia heikompi. Lisäksi Kemira laski ohjeistustaan.

Kemiran tulosraportti oli siis markkinoille pettymys. Roima kurssilasku on kuitenkin tehnyt yhtiön arvostustasosta houkuttelevan, väittää sijoituskirjailija Jukka Oksaharju tuoreessa blogissaan.

Sijoituskirjailijan mukaan tämän hetken yritysarvo suhteessa käyttökatteeseen, eli EV/EBITDA on 7,4. Yritysarvo sisältää osakkeiden markkina-arvon ja taseen korolliset nettovelat. Mittari on suosittu yritysostajien käyttämä arvostusmittari.

Kemiran EV/EBITDA-kerroin on verrokkeja alhaisempi, Oksaharju muistuttaa. Toimialan keskimääräinen mediaani EVI/EBITDA-kertoimelle on tällä hetkellä 8,6. ”Kemiran osake on siihen nähden nyt 16 prosenttia aliarvostettu”, Oksaharju toteaa.

Kemiran nousupotentiaali saattaa kuitenkin olla vieläkin korkeampi.

Aliarvostusta nimittäin korostaa myös se, että Kemiralla on verrattain vahva tase, joka mahdollistaa konsernin käyttökatteen kasvattamisen myös yritysostoin. ”Vakavaraisuudesta osoituksena on Kemiran tuore Akzo Nobelin paperikemikaaliliiketoiminnan osto.

Lisäksi Kemira on asettanut kovat tulostavoitteet seuraaville kahdelle vuodelle. Yhtiö tavoittelee 2,6 – 2,7 miljardin euron liikevaihtoa, yli 15 prosentin käyttökateprosenttia ja alle 60 prosentin velkaantuneisuutta.

Jos Kemira yltää taloudellisiin tavoitteisiinsa vuonna 2016, tulisi verrokkiryhmän keskimääräisellä EV/EBITDA-kertoimella laskettu markkina-arvo kohota nykyisestä vajaasta 1,6 miljardista eurosta jopa 2,5 miljardiin euroon. Oksaharjun mukaan se merkitsisi jopa 50 prosentin nousupotentiaalia.

Jo alkeellinen opistotason laskelma osoittaa, että varsin monta asiaa pitää mennä pahasti metsään seuraavan kahden vuoden aikana, jotta Kemiran osake olisi edelleen nykyhetken 10,19 euron osakekohtaisella hintatasolla”, sijoituskirjailija kirjoittaa.

Kommentoi
Ylös
>