Raaka-aineet

Reaaliomaisuudessa on potentiaalia

Varainhoitoyhtiö Standard Life Investmentsin mukaan pitkän aikavälin sijoittajien kiinnostus reaaliomaisuuteen sijoittamista kohtaan on kasvanut jo jonkin aikaa..

Syy sijoittajien kiinnostukseen reaaliomaisuutta kohtaan piilee varainhoitoyhtiön mukaan siitä, että reaaliomaisuus helpottaa sijoitussalkun hajauttamista ja vastuiden ja varojen yhteensovittamista (ns. liability matching).

Tuoreimmassa Global Perspective -katsauksessa Standard Life esittelee selvityksen, joka tarkastelee eri reaalisijoitusluokkien kuten inflaatiosidonnaisten joukkovelkakirjalainojen, raaka-aineiden, kiinteistöjen ja viljelysmaan ominaispiirteitä ja tuottomahdollisuuksia ja arvioi, miten hyvin ne vastaavat sijoittajien odotuksia.

Katsauksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti tuottoa, duraatiota, likviditeettiä ja sitä, noteerataanko sijoitusinstrumentit jo markkinoilla vai ovatko ne vielä listaamattomia, sekä sitä, ovatko ne joukkovelkakirjalainoja, osakkeita vai jotain siltä väliltä.

Standard Life Investmentsin strategi Frances Hudsonin mukaan sijoittajat suosivat reaalisijoittamista sijoitusten hajauttamisessa, koska sijoitukset reaaliomaisuuteen eivät korreloi muiden omaisuusluokkien kanssa.

”Koska reaalisijoituskohteiden avulla voi myös suojautua inflaatiolta, ne ovat sijoitussalkkuun hyvä lisä. Reaalisijoituskohteet ovat maailmanlaajuisesti toimiville sijoittajille entistäkin houkuttelevampi sijoituskohde, koska pankit ovat vähentämässä sijoituksiaan kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja erilaisiin hyödykkeisiin”, Hudson toteaa.

Toisaalta perinteinen jaottelu joukkovelkakirjoja muistuttavien ja osakkeita muistuttavien omaisuusluokkien välillä on Hudsonin mukaan hämärtymässä, kun uusia instrumentteja tulee markkinoille ja uusia sijoitusmahdollisuuksia ilmaantuu, esimerkiksi kiinteistövelkarahastot ja infrastruktuurin arvopaperistuminen.

Vaikka kiinnostus reaalisijoittamista kohtaan onkin selvästi lisääntynyt, sijoituksia kannattaa punnita huolellisesti niin kohteiden kuin niiden sijainninkin näkökulmasta, Hudson toteaa.

Standard Life Investmentsin katsaus arvioi reaalisijoittamista hajauttamisen ja reaalituoton näkökulmasta taloussuhdanteiden kaikissa vaiheissa. Katsauksessa todetaan, että vaikka reaalisijoittaminen ei olekaan vastaus sijoittajan kaikkia ongelmiin –  siihen liittyy aina tiettyä kitkaa ja tuotot voivat olla epätasaisia – ne, jotka osaavat ja ovat kärsivällisiä, voivat päästä erinomaisiin tuottoihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös