Osakeanalyysit

Tämä osake tarjoaa hulppean osinkotuoton

Konevuoraaja Ramirent saattaa tarjota omistajilleen lisäosingon, joka nostaisi osakkeen osinkotuoton jopa yli 10 prosentin, arvioi Sijoittaja.fi-sivusto.

Ramirentin osakekurssi on laskenut alimalle tasolleen sitten vuoden 2012. Kuluvan vuoden huipuista osake on tullut alas 34 %. Ramirent voi jakaa 0,63 euron lisäosingon vielä tämän vuoden aikana, mikä tarkoittaisi yli 9 %:n osinkotuottoa.

Ramirent sijoittajan näkökulmasta

Ramirent on syklinen kasvuyhtiö, jonka kasvu on kärsinyt taantumasta. Vuodesta 2004 yhtiö on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Rahoituskriisin jälkeen liikevaihto notkahti. Vuonna 2012 yhtiö pääsi kriisiä edeltävälle tasolle. Ramirent on historiassa takonut huippukannattavuutta noususuhdanteessa. Taantumassa tulos laskee, mutta Ramirent ei ole kymmenen viimeisen vuoden aikana tehnyt yhtenäkään vuotena tappiota. EBIT-% on vaihdellut 5,6 – 24,4 %:n välillä. Vuoden 2013 oikaistu EBIT-% oli 11,9 %. Kuluvan vuoden oikaistu EBIT-% jäänee alle 10 %:n.

Riski

Osakkeen riski on keskimääräistä korkeampi. Osakkeen kurssivaihtelu on keskimääräistä, mutta beeta-kerroin selvästi keskimääräistä korkeampi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun pörssin yleisindeksi laskee, Ramirentin kurssi laskee yleisindeksiä enemmän. Esim. viimeisen kuukauden aikana Ramirentin kurssi on laskenut 16,7 %, kun OMX Helsinki Cap -indeksi on laskenut vajaan prosentin. Eroon tosin vaikuttaa Ramirentin odotuksia heikompi tulos toisella kvartaalilla.

Toinen kvartaali

Toisella vuosineljänneksellä Ramirentin liikevaihto oli 151,8 M€ (analyytikoiden ennuste 156,8 M€) ja liiketulos oli 14,2 M€ (ennuste 19,5 M€). Kysyntä parani Suomessa Baltian maissa ja Puolassa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa liikevaihdot ja tulokset laskivat.

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2014 ENNALLAAN

Vuonna 2014 talouskasvun odotetaan pysyvän vaatimattomana ja rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan vaihtelevan päämarkkinoillamme. Ramirent jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa ja arvioi, että vuoden 2014 investoinnit ovat noin vuoden 2013 tasolla. Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin jatkavan kannattavan kasvun tavoittelua.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen
  • Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa
  • Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta

Sijoituskohteena

Ramirentin liikevaihdon ja tuloksen kehitys riippuu rakentamisen markkinoiden kehityksestä yhtiön päämarkkinoilla. Nämä ovat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltian maat, Puola ja Tsekki. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat tärkeimmät ja tuovat noin 80 % yhtiön liikevaihdosta.

Alla olevassa taulukossa ovat toteutuneet luvut vuosilta 2011-2013 sekä Sijoittaja.fi:n ennusteet vuosille 2014-2015. EPS-ennusteemme kuluvalle vuodelle on 0,34 euroa. Ensi vuoden ennuste sisältää vielä paljon epävarmuutta. Ennusteessa liikevaihdon on oletettu kasvavan 10 % ja EBIT-%:n nousevan 13 prosenttiin. Yhtiön oma tavoite on 17 %:n EBITA-tavoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhtiö on tehostanut toimintojaan ja jatkaa työtä edelleen. Pelkästään tappiollisen Tanskan ja nollakannattavuuden Europe Central -segmenttien kannattavuuden parantuminen 10 %:n liikevoittoon nostaisi Ramirentin liikevoittoa n. 15 M€:lla.

Liikevaihdon ja tuloksen tulevaa kehitystä on kuitenkin lähes mahdoton ennustaa oikein. Houkuttelevaksi sijoituskohteeksi Ramirentin tekeekin sisällä oleva 0,63 euron lisäosinko.

Ramirentin hallitus päättää lisäosingon maksusta. Osavuosikatsauksen perusteella yhtiöllä olisi mahdollisuus maksaa lisäosinko. Talousjohtajan mukaan yhtiön tase on vahva ja velkaantuneisuus tavoitearvossa. Lisäksi velkojen maturiteetti on pitkä ja reservissä on 140 M€ rahoitusta, joka on käyttämättä.

Mikäli hallitus päättää jakaa 0,63 euron lisäosingon tarkoittaisi se nykykurssilla yli 9 %:n osinkotuottoa loppuvuodelle. Tällöin ensi vuoden osinko tuskin on suurempi kuin 0,37 euroa. On myös mahdollista, että yhtiö jättäisi osingon keväällä maksamatta, mikäli lisäosinko maksetaan (vrt. Okmetic).

Joka tapauksessa parhaimmassa tapauksessa Ramirentistä voi irrota seuraavan 12 kk:n sisällä yhteensä 1,00 euroa osinkoa. Tämä tarkoittaisi 108 M€:n varojen jakoa omistajille. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan nettorahavirta oli 63 M€. Osingonjako riippu siten siitä, painottaako hallitus investointeja vai voitonmaksua.

Ramirent-tunnusluvut-082014

Artikkeli on julkaistu alun perin Sijoittaja.fi-sivuilla 20.8.2014.

Kommentoi
Ylös
>