Osakeanalyysit

Technopoliksen kiinteistöportfolion riskit kasvaneet

Analyysitalo Inderesin mukaan kiinteistöyhtiö Technopoliksen Oulun ja Venäjän kiinteistöjen riskiprofiilit ovat kasvaneet. Siksi Inderes laskee osakkeen tavoitehintaa.

Oulussa muutaman asiakkaan liiketoiminnan lopettaminen on johtanut 30 000 neliön vuokrattavan pinta-alan irtisanomiseen, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa. Määrä vastaa noin neljää prosenttia Technopoliksen kaikista vuokrattavissa olevista neliöistä.

Inderesin mukaan tilanne ei kuitenkaan ole Technopoliksen kannalta erityisen huolestuttava.

”Irtisanomisilla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2014 lukuihin. Emme pidä tilannetta tällä hetkellä kovin huolestuttavana, sillä Technopoliksella on hyvät näytöt Oulun kiinteistöjen uudelleenvuokrauksesta”, Inderes toteaa.

Kiinteistöyhtiö on viimeisen viiden vuoden aikana uudelleenvuokrannut yli 90 000 neliötä Oulusta. Lisäksi Technopoliksella on suhteellisen paljon aikaa löytää uusia vuokralaisia kohteisiin.

Myös Pietarin yksikön tilanne on vakaa. Technopoliksen johdon mukaan kriisin suorat vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäisiä.

Pietarin liiketoiminnan osuus Technopoliksen portfoliosta on noin kuusi prosenttia. ”Yhtiöllä on kuitenkin Q4’14 aikana valmistumassa merkittävä 42 MEUR:n laajennusinvestointi Pietariin, minkä esivuokrausaste on tällä hetkellä noin 66 %”, Inderes toteaa. ”Mielestämme tämän laajennuksen täyteen vuokraukseen liittyvä riski on kriisin myötä kasvanut.”

Kiinteistöyhtiön osakkeen arvostustaso on edelleen Inderesin mukaan houkutteleva suhteessa yhtiön tuloskuntoon ja kilpailijoihin.

”Operatiivisesta tuloksesta lasketut P/E-luvut ovat Technopolikselle lähivuosille noin 8x, mitä pidämme edullisena. Technopoliksen osake on myös mielestämme maltillisesti arvostettu suhteessa pohjoismaisiin verrokkeihin”, Inderes toteaa.

Lisäksi Technopoliksen osake arvostetaan pörssissä tällä hetkellä noin 15 % alle osakekohtaisen nettovarallisuden (EPRA NAV). Inderes huomauttaa, että esimerkiksi Ruotsalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt on arvostettu tällä hetkellä keskimäärin noin 20 % yliosakekohtaisen nettovarallisuuden.

Pietarin ja eteenkin Oulun kiinteistöjen kasvavasta riskiprofiilista johtuen analyysitalo ei näe Technopoliksen osakkeessa nousuvaraa lyhyellä aikavälillä.

Inderes laskee Technopoliksen tavoitehinnan 4,70 euroon aiemmasta 4,80 eurosta. Suositus osakkeelle on edelleen ”Lisää”.

Kommentoi
Ylös
>