Osakeanalyysit

FIM: Nämä houkuttelevat osakkeet ylimyytyjä

Sijoituspalvelutalo FIM löytää Helsingin pörssistä ylimyytyjä ja yliostettuja osakkeita.

FIM tarkastelee aamukatsauksessaan kotimaisten 55 suurimman pörssiyhtiön tämän hetken tilannetta teknisen analyysin näkökulmasta.

Sijoituspalvelutalo yhdistää analyysissaan osakkeiden pitkän aikavälin tuottonäkymiin markkina-ajoituksen näkökulman. Eli toisin sanoen FIM pyrki selvittämään mitkä hyviä pitkän aikavälin osakkeet ovat tällä hetkellä teknisesti ylimyytyjä. Vastaavasti FIM selvitti myös ne osakkeet, joiden pitkän aikavälin näkymät ovat heikot ja jotka ovat lisäksi yliostettuja.

Markkina-ajoituksen mittarina FIM käytti 14 päivän RSI-indeksiä.

Mikä on RSI?

RSI eli suhteellinen voimaindeksi  (relative strength index), ja on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu.

RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee (oskilloi) nollan ja sadan pisteen välillä. Oskilloivia indikaattoreita käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin kun osake on kaupankäyntivälissä. Sen sijaan markkinassa jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella.

Teknisesti RSI lasketaan seuraavasti: RSI:ssä nousupäivien keskiarvo jaetaan laskupäivien keskiarvolla määrätyn ajanjakson yli. Yleisimmin käytetään 14 päivää.

RSI-indeksi kertoo sijoittajalle, onko osake yliostettu (indeksin pistearvo yli 70) vai ylimyyty (pistearvo alle 30). Ostosignaali RSI:ssä saadaan indeksin kääntyessä nousuun ylimyydyssä tilassa (pistearvo alle 30) ja vahvistus signaalille indeksin noustessa pisterajan 30 yläpuolelle.

Vastaavasti myyntisignaali RSI-indeksillä saadaan indeksin kääntyessä laskuun yliostetussa tilassa (pistearvo yli 70), ja vahvistus signaalille indeksin laskiessa pisterajan 70 alapuolelle.

Hyviä ja ylimyytyjä osakkeita

Koska FIM siis yhdistää pitkän aikavälin tuottonäkymiin RSI-indeksin kuvaavan markkina-ajoituksen mittarin, on tavoitteena löytää perusteiltaan hyviä osakkeita, jotka ovat juuri nyt ylimyytyjä.

Vastaavasti vaarallisia osakkeita ovat tuottonäkymiltään ja perusteiltaan heikot yhtiöt, jotka ovat juuri nyt yliostettuja.

FIM:n mallisalkupisteytyksessä hyvin pärjänneitä laatuyhtiöitä, ja teknisesti halpoja osakkeita ostettavaksi tällä hetkellä, ovat seuraavat osakkeet:

Konecranes

Cramo

YIT

Nokian Renkaat

Wärtsilä

Vastaavasti heikkoja pisteitä perusteiltaan saavat ja teknisesti yliostetut osakkeet ovat seuraavat:

Elisa

Fortum

Kommentoi
Ylös
>