Osakeanalyysit

Analyysitalo Inderesin TOP3-osakesuosikit

Inderesin kolmen suosikkiosakkeen osakekurssit eivät heijastele niiden tuloskuntoa ja näkymiä.

Inderesin TOP3-listan yksi suosikkiosakkeista on Stora-Enso, jonka osake on kokenut kovia viime aikoina. Markkina-arvosta on sulanut maaliskuun huipulta 20 prosenttia.

Kurssilasku ei Inderesin mielestä ole perusteltu. Yhtiön tuloskehitys on ollut tänä vuonna positiivista eikä markkinatilanteessakaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.” Mielestämme kurssilasku kertoo osakkeen riskipreemion kohoamisesta, mitä pidämme kuitenkin pääosin perusteettomana”, Inderes toteaa.

Stora Enso on hionut tuloskuntoaan uuteen uskoon karsimalla kulurakennettaan. Inderesin mukaan tehostamistoimet ovat tehneet yhtiöstä jo varsin kilpailukykyisen.

Samalla yhtiö on myös lähtenyt hakemaan uutta kasvua. Stora-Enso on investoinut voimakkaasti etenkin sellu- ja pakkausliiketoimintoihin.

Lisäksi metsäyhtiön osakkeen arvostustaso on maltillinen.

”Stora Enson ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuodesta 2015 eteenpäin ovat tasolla 10x, vaikka maltilliset tulosennusteemme ovat hieman markkinakonsensusten alapuolella. Yhtiö on myös hinnoiteltu tasearvonsa alapuolelle P/B-luvulla 0,9x, mikä on useita verrokkeja alhaisempi taso”, Inderes toteaa.

Stora-Enson osakkeen tuotto/riski-suhde onkin analyysitalon mukaan varsin houkutteleva tällä hetkellä.

Inderesin tavoitehinta Stora-Ensolle on 7,00 euroa ja suositus ”Osta”.

Toinen Inderesin osakesuosikki on piikiekkovalmistaja Okmetic.

Okmeticin osake tarjoaa nykytasolla vakaan yli 5 % osinkotuoton lähivuosille sekä option selvään arvonnousuun yhtiön tulosparannusten myötä. ”Pidämme yhdistelmää houkuttelevana osakkeen riskitasoon nähden”, Inderes arvioi.

Analyysitalo ennustaa Okmeticin tuloksen parantuvan selvästi vuosina 2015 – 2016, kun yhtiön viime vuosien tuloksia oleellisesti rasittaneet tekijät (heikko markkinatilanne, vanhat kalliit raaka-ainesopimukset, solar-liiketoiminnan romahdus) eivät enää rasita yhtiötä.

”Kasvun jatkuminen anturikiekoissa toimii samalla tärkeimpänä tulosajurina”, Inderes toteaa.

Inderesin tavoitehinta Okmeticille on 5,50 euroa ja suositus on ”Lisää”.

Lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja Cargotec on Inderesin listan potentiaalinen käänneyhtiö. Yhtiön osakekurssi on laskenut puolessa vuodessa 22 prosenttia. Kuitenkin yhtiöllä on käynnissä laajat tulosparannusohjelmat alisuoriutuneissa Hiabissa ja Kalmarissa.

Tulosparannusohjelmien tavoitteet ovat kovat.

Ohjelmien pitäisi nostaa liiketoimintojen liiketuloksia yhteensä 80 MEUR lähivuosien aikana, mikä nostaisi koko konsernin tuloksen uudelle tasolle. ”Erityisesti Hiabin tulosparannusohjelma on edennyt erinomaisesti”, Inderes toteaa.

Cargotecin syömähammas on MacGregor, joka on Inderesin mukaan kärsinyt viime vuosina laivamarkkinoiden surkeasta tilasta. Lisäksi kannattavuutta painaa tällä hetkellä tuoreet yritysostot.

Inderesin mukaan MacGregorin markkinatilanne on kuitenkin nyt parantunut, tilauskertymät parantuneet ja yritysostojen ansiosta MacGregorin tarjonta on laajentunut. ”MacGregorin tuloskunto paranemaan huomattavasti, kun volyymit nousevat ja integroinnit on saatu päätökseen.”

Cargotecin arvostustaso on erittäin houkutteleva. ”FY’15 P/E-kerroin on alle 12x, kun mielestämme se voisi hyvin olla 15x”, analyysitalo laskee.

Arvostusta tukevat myös osien summa-laskelmat. ”Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on houkutteleva, vaikka erityisesti Kalmarin orastavaan käänteeseen liittyy edelleen riskejä”, Inderes jatkaa.

Analyysitalon tavoitehinta Cargotecille on 33,00 euroa ja suositus on ”Osta”.

Kommentoi
Ylös
>