Johdannaiset

ETF:t ovat tulevaisuuden vaihtoehto futuureille

Osakeindeksifutuurit ovat kallistuneet viime vuosina. Siksi sijoittajat hakevat niille vaihtoehtoja ETF:stä, toteaa rahastoyhtiö BlacRock.

Futuureja käytetään erittäin laajasti keinona sijoittaa vertailuindekseihin ‒ osake-, korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoilla. Pelkästään osakeindeksifutuureihin on sijoitettu yli 1000 miljardia dollaria.

Futuurit tarkoitettiin alun perin hyödykeriskeiltä suojautumiseen, mutta niiden käyttö on laajentunut myös muihin kohde-etuuksiin. Valuuttafutuurit tulivat markkinoille 1970-luvun alussa, korkofutuurit vuonna 1975 ja osakeindeksifutuurit vuonna 1982.

Nykyisin sijoittavat käyttävät futuureja monin eri tavoin. Koska futuurit ovat luonteeltaan rahoittamattomia eli tehtävästä sijoituksesta on maksettava vain pieni osa, niitä käytetään usein vivutukseen tai lisäkerroksena salkunhallinnassa.

Aivan yhtä usein futuureja käyttävät institutionaaliset sijoittajat, jotka haluavat sijoitukselleen keskimääräisen markkinatuoton ilman vivutusta. Silloin käteinen sijoitetaan riskittömiin välineisiin (kuten lyhyen koron rahastoon) ja futuuri on täysin rahoitettu.

Kun tarkastellaan pitkän aikavälin sijoittajien tapaa käyttää täysin rahoitettuja osakeindeksifutuureja, esille nousee mielenkiintoinen trendi: sijoittajat valitsevat beetasijoitusvälineekseen yhä useammin ETF:n futuurin sijaan.

Miksi futuurit ovat kallistuneet?

Osakeindeksifutuurit ovat kallistuneet tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Syynä tähän ovat suuret muutokset pankkien liiketoimintamalleissa. Sääntelyn muutokset, kuten Basel III ja Volcker-sääntö, ovat nostaneet pankkien pääoman kustannuksia. Futuurisopimusten tyypillisenä toimittajana pankit ovat siirtäneet nämä futuurien rakentamisen lisäkulut pitkän aikavälin sijoittajille.

Tutkimus osoittaa, että viimeisten 18 vuoden aikana FTSE 100 -futuurin uusimiskustannukset ovat olleet vuositasolla keskimäärin 5 peruspistettä. Viimeisen vuoden aikana uusimiskustannus on noussut huimasti noin 47 peruspisteeseen. Samaan tapaan S&P 500 -futuurien vuositason luku on noussut 8 peruspisteestä 37 pisteeseen ja EURO STOXX 50 -futuurien 7 peruspisteestä 60 pisteeseen. (Lähde: BofA Merrill Lynch Global Research, May 2014.)

Vaikka luvut voivat vaihdella meklarista toiseen ja vaihtelevat myös eri aikoina ‒ joulukuussa uusiminen on todennäköisesti kalleinta ‒ uskomme tämän trendin jatkuvan. Sääntelyn kehitys tuskin vaihtaa suuntaa, eikä hedge-rahastoilla ole kapasiteettia tai taloudellista kannustinta tarjota lyhyitä futuureja alhaisemmilla hinnoilla.

ETF:t ovat varteenotettava vaihtoehto

Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF, Exchange Traded Fund) markkina on sen sijaan kasvanut merkittävästi viime vuosina. Sijoittavat ovat halunneet lisää monimuotoisia, läpinäkyviä, helposti käytettäviä instrumentteja, joiden kulut ovat alhaiset ja jotka kattavat laajan valikoiman eri sektoreita, alueita ja omaisuusluokkia.

Pörssinoteerattujen tuotteiden (joista valtaosa on ETF-rahastoja) likviditeetti ja kaupankäyntikulujen lasku ovat kehittyneet rinnan kasvun kanssa. Suuretkin kaupat onnistuvat nyt kohtuullisilla kaupankäyntikuluilla.

Yli miljardin dollarin pörssinoteerattujen tuotteiden määrä on kymmenestä vuonna 2001 383:een heinäkuussa 2014.

Voiko kuluissa säästää ostamalla ETF:iä täysin rahoitettujen futuurien sijasta riippuu monesta tekijästä, kuten sijoittajan käteisenhallintapolitiikasta, pitoajasta ja kaupan­käyntikuluista.

Futuurien kulujen noustessa institutionaalisten sijoittajien on kuitenkin harkittava vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja, kun ne haluavat sijoittaa tiettyyn osakeindeksiin ilman vivutusta. ETF:t voivat olla kustannustehokas vaihtoehto. ETF:t seuraavat myös useampia indeksejä kuin futuurit. Maailmalla on tarjolla yli 5 200 ETF-tuotetta.

Sijoittajien pitäisi uskaltaa kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä kuluista ja tutkia uusia tapoja saada beetatuottoa pienillä kuluilla.

Yhteenveto

Osakesijoittajien pitäisi kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä niiden instrumenttien kuluista, joita he käyttävät saadakseen betatuottoa pitkän aikavälin vivuttamattomilla sijoituksilla. Yksittäisten instrumenttien kulut voivat muuttua huomattavasti ja rakenteellisesti ajan mittaan.

Mielestämme varsinkin ETF:t voivat olla tietyille, täysin rahoitetuille sijoittajille kustannustehokas vaihtoehto futuureille.

Lähde: BlackRock.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös