Osakeanalyysit

Morningstar: Osakkeet halpoja näillä markkinoilla

Kaksi kehittyvien talouksien markkinaa on selvästi aliarvostettua rahastotutkimusyhtiö Morningstarin tekemän analyysin mukaan.

Morningstar on arvioinut eri maiden osakemarkkinoiden arvostustasoa omalla menetelmällään. Rahastoyhtiö on päivittänyt kvantitatiiviset arvostusluvut maittain kolmannen neljänneksen päättyessä.

Analyysi paljastaa osakemarkkinoiden tasolla, ovatko osakkeet keskimäärin yli- tai aliarvostettuja suhteessa matemaattisen mallin avulla pääteltyihin käypiin arvoihin.

Useilla markkinoilla osakekurssit laskivat rajusti syys-lokakuun aikana. Lasku jäi kuitenkin esimerkiksi USA:n S&P 500 -osakeindeksissä vain väliaikaiseksi. Lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla jenkkimarkkinat ovat palanneet lähes takaisin korjausliikettä edeltäneelle tasolle.

Selkeimmin aliarvostetut markkinat Morningstarin analyysin perusteella löytyvät Venäjältä ja Brasiliasta. Venäjän osakemarkkinat ovat 10,1 prosenttia aliarvostetut suhteessa käypään arvoonsa. Brasiliankin markkinat ovat 8,0 prosenttia aliarvostetut.

Venäjän markkinoiden houkuttelevuuden on havainnut myös OP-Pohjola. ”Venäjän pörssin arvostustaso on houkutteleva, sillä alennus suhteessa kehittyvien markkinoiden keskiarvoon on P/E-luvulla mitattuna levinnyt kriisin myötä historiallisen suureksi. Osinkotuottokin ylittää kehittyvien markkinoiden keskiarvon”, pankki toteaa salkunhoitajan syyskuun katsauksessaan. Lyhyellä tähtäyksellä Venäjän osakemarkkinoiden suunnan määräävät kuitenkin todennäköisesti lähinnä Ukrainan tilanteen kehittyminen ja öljyn hinta, pankki arvioi.

Venäjän osakemarkkinat lähtivät rajuun laskuun kesällä 2011. Tuolloin kurssi laski yli 1800 pisteestä alle 1500 pisteeseen.

Muilta markkinoilta ei aliarvostettuja osakemarkkinoita löydy. ”Muualla näyttää selkeästi siltä, että vuoden 2014 alkupuolen rajut yliarvostukset ovat hieman purkautuneet” Morningstar toteaa.

Rahastoyhtiön mukaan Intia on 3,2 prosentin yliarvostuksessa, kun luku oli huomattavasti korkeampi aiemmin tänä vuonna.

Helsingin pörssi on 3,5 prosenttia yliarvostettu kvantitatiivisten mittarien mukaan.

”Maailmanlaajuisesti hajauttaville sijoittajille tärkeää on Yhdysvaltojen arvostustaso, sillä se edustaa esimerkiksi MSCI World -indeksistä ylipuolta. Yhdysvalloissa kurssitaso alkaa lähellä ns. käypää arvoa (fair value)”, Morningstar toteaa.

Kommentoi
Ylös
>