Makrotalous

Suomalaispankit selvisivät EKP:n stressitestistä

Eurooppalaisten pankkien kattavan arvioinnin tulokset ovat lähtölaukaus 4.11. toimintansa aloittavalle euroalueen pankkiunionille.

Euroopan keskuspankin kattavassa arviossa mukana olleet suomalaispankit säilyttivät vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa.

Kattavassa arviossa arvioitiin EKP:n yhteiseen pankkivalvontaan siirtyvien pankkien tilannetta yhteismitallisesti, kertoo Finanssivalvonta tiedotteessaan.

Suomesta kattavassa arvioissa olivat mukana Danske Bank Oyj -konserni, Nordea Pankki Suomi -konserni ja OP-Pohjola-ryhmä.

Kattavan arvion tavoitteena on lisätä pankkien taseiden läpinäkyvyyttä ja tarvittaessa vahvistaa pääomia. Finanssivalvonnan mukaan molemmilla tavoitteilla kasvatetaan samalla luottamusta pankkitoimintaan. Pankit joutuvat hankkimaan lisää pääomaa, jos kattavassa arviossa havaitaan pääomavajetta.

Pankkivalvonta yhtenäistyy Euroopassa

Kattava arvio koostuu taseiden laatuarviosta ja tasearvion pohjalta tehdystä maakohtaisesti määritellystä stressitestistä.

”Kattava arvio nosti esiin sen, että tase-erien arvostuksessa on euromaissa ollut erilaisia käytäntöjä. Yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti toteutetun tasearvion perusteella pystytään eurooppalaisia pankkeja vihdoin arvioimaan samalta pohjalta”, johtaja Tuominen sanoo.

Tästä lähtökohdasta on Finanssivalvonnan mukaan hyvä rakentaa yhteistä eurooppalaista pankkivalvontaa, jossa myös kansallisilla valvojilla on edelleen merkittävä rooli.

”Kaikkien mukana olleiden suomalaispankkien vakavaraisuus ylitti selvästi arviossa asetetut vakavaraisuusrajat. Heikon talouskehityksen skenaariossa suomalaispankkien ydinvakavaraisuus säilyi korkeammalla tasolla kuin arvioitujen pankkien keskimäärin ja vakavaraisuuden pudotus oli keskimääräistä tasoa. Tämä tukee edelleen kuluttajien luottamusta suomalaiseen pankkisektoriin”, Tuominen sanoo.

Stressitestissä arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehittymistä kahdessa eri talousskenaariossa vuoden 2016 loppuun asti. Perusskenaariossa kaikkien kolmen suomalaisen pankin vakavaraisuus parani. Heikon talouskehityksen skenaariossa pankkikohtainen vakavaraisuus laski.

Kohti pankkiunionia

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin näkemyksen mukaan tänään julkistetut eurooppalaisten pankkien kattavan arvioinnin tulokset ovat lähtölaukaus 4.11. toimintansa aloittavalle euroalueen pankkiunionille.

Suomalainen finanssiala on tukenut pankkiunionin perustamista ja erityisesti yhteistä pankkivalvontaa.

”On tärkeää saada yhteiset pelisäännöt, joiden kautta kaikkia pankkeja kohdellaan yhdenmukaisesti niin normaaliaikoina kuin kriisitilanteissakin. Pankkien taseissa olevat ongelmat on löydettävä ja korjattava ennen kuin pankkiunionimaiden yhteinen kriisinratkaisurahasto otetaan käyttöön”, Kauppi toteaa Finanssialan keskusliiton tiedotteessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös