Osakeanalyysit

Inderes nostaa Kemiran suositusta

Kemira-osake-112014

Lähde: Kemira Oyj.

Analyysitalo Inderesin arvion mukaan Kemiran osakekurssi on laskenut houkuttelevalle tasolle.

Kemiran osakekurssi on laskenut vuoden alusta yli 15 prosenttia. Inderesin mukaan lasku on ollut pääosin perusteltua, koska varsinkin viime vuoden loppupuolella ja kuluvan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla tuloskehitys oli tahmeaa, minkä lisäksi kaksi tulosvaroitusta ovat murentaneet markkinoiden luottamusta yhtiöön.

Toisaalta alkuvuoteen osui myös onnistumisia, kuten Oil%Miningin vahva kannattavuuskehitys, Paperin volyymikasvu ja Akzo Nobelin paperiliiketoiminnan yritysosto. Kolmannella kvartaalilla myös yhtiön kannattavuus elpyi selvästi.

Analyysitalo uskoo Kemiran palanneen strategiansa mukaiselle polulle, joka tulee viemään kemianyhtiön jälleen kasvuun. Ensi vuodelle Inderes ennustaa Oil&Miningin ja Paperin nousevan orgaaniseen kasvuun.

”Ennustamme tulosparannuksen jatkuvan myös vuosina 2016 ja 2017, kun AkZoNobel-kaupan synergioiden pitäisi nostaa Paperin marginaalit uudelle tasolle, minkä lisäksi arvioimme Oil&Miningin ja Paperin volyymikasvun myötä nousevan liikevaihtotason tukevan käyttökatetta”, Inderes toteaa. Analyysitalon vuoden 2017 ennusteet ovat kuitenkin selvästi Kemiran omien keskipitkän aikavälin tavoitteiden (liikevaihto 2,7 miljardia, käyttökatemarginaali 15 %) alapuolella”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Kemiran osakkeen arvostustaso on Inderesin mukaan houkutteleva.

”Kemiran ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2014 ja 2015 ovat 15x ja 13x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 8x ja 7,6x. Osinkotuottojen ennustamme asettuvan mukavalle hieman yli 5 %:n tasolle lähivuosina, vaikka tämän vuoden odotettua heikomman tuloskehityksen ja ennusteitamme suurempien investointitarpeiden takia emme uskokaan osingon kasvavan lähivuosina”, analyysitalo toteaa.

Kemiran tulosnäkymiin nähden osakkeen absoluuttinen arvostustaso on houkutteleva ja myös suhteellisesti Kemiran osake on arvostettu hieman verrokkiryhmää maltillisemmilla kertoimilla. Inderes korostaa kuitenkin, että Kemira vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä, koska tulosparannukset realisoituvat vasta asteittain vuosien päästä.

Inderes nostaa Kemiran suosituksen tasolta ”Vähennä” tasolle ”Lisää”. Osakkeen tavoitehinta pysyy 11,30 eurossa.

Kommentoi
Ylös
>