Sijoittajan verotus

Näin EVA korjaisi osinkojen ja pääomatulojen verotusta

Monimutkaiseksi rapautunut osinko- ja pääomatuloverojärjestelmä pitäisi uudistaa rakenteeltaan yhdenmukaiseksi, vaatii Elinkeinoelämän Valtuuskunta.

EVA vaatii julkaisemassaan Kasvun prosentit -analyysissaan osinko- ja pääomaverotuksen muuttamista nykymallista. Analyysin on kirjoittanut oikeustieteen tohtori Janne Juusela.

EVA:n analyysin mukaan nykyjärjestelmä sisältää lukuisia yritystoiminnan kasvun esteitä ja kohtelee epäneutraalisti erilaisia liiketoimintamalleja, rahoitusmuotoja ja sijoituskohteita.

”Pääomatuloverotuksessa pitäisi siirtyä suhteelliseen verokantaan. Nykyinen progressiivinen pääomatuloverotus lisää verosuunnittelua ja pääomapakoa, eikä sen avulla kerätä verotuottojakaan tehokkaasti”, EVA toteaa.

Osinkoverotus pitäisi puolestaan korjata neutraaliksi, jolloin osinkotuloa kohdeltaisiin yhdenmukaisesti riippumatta yrityksen liiketoiminnan luonteesta tai varallisuusasemasta. EVA:n mukaan neutraali veromalli poistaisi myös kasvuyrityksille haitallisen listautumiskynnyksen ja yhdenmukaistaisi eri sijoitusmuotojen verokohtelua.

”Listautumiskynnys on vahingollinen kotimaisen omistajuuden näkökulmasta. Listautumiskynnys voi tehdä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi yrityksen myymisen ulkomaiselle suuryritykselle tai pääomarahastolle”, Janne Juusela sanoo.

Miten EVA:n kaavailema veromuutos sitten vaikuttaisi erilaisiin yrityksiin?

Neutraali malli pääsääntöisesti kiristäisi vakavaraisten yritysten osinkoverotusta, kun huojennettujen osinkojen järjestelmästä luovuttaisiin. Muiden yritysten osinkoverotus pääsääntöisesti keventyisi. Selvimmin mallista hyötyisivät`EVA:n yritykset, joiden toiminta nojaa osaamispääomaan ja palveluihin.

”Ehdotettu malli olisi selkeä ja ennustettava. Verotus ei syrjisi tai suosisi mitään toimialaa tai liiketoimintatapaa. Verotuksesta tulisi hallinnollisesti kevyempää sekä veronmaksajille että veronsaajalle”, EVA toteaa.

Onko EVA:n ehdotuksessa järkeä? Pitäisikö osinkojen ja pääomatulojen verotusta muuttaa ja miten? Ota kantaa!

3 kommenttia
 • Osinkoilija sanoo:

  Ei Suomen ongelma ole pääomaverotus, vaan verotus ylipäätänsä. Kaikkia muita paitsi arvonlisäveroa on laskettava rajusti ja samalla julkista sektoria supistettava.

 • V_P_K sanoo:

  Ehdotus yksinkertaistaisi ja yhdenmukaistaisi verotusta liian paljon, ja parhaassa tapauksessa kerryttäisi lisää verotuloja. Ehdotus on niin erinomainen, että ei ikinä tule menemään läpi hallituksessa tai ainakaan eduskunnassa.

 • SRomistaja sanoo:

  Suomen Yrittäjät ei innostu EVA:n ehdotuksesta:

  ”Eva esitti keskiviikkona julkaistussa Kasvun prosentit -julkaisussaan, että kaikkia osinkotuloja tulisi kohdella samalla tavalla riippumatta yrityksen liiketoiminnan luonteesta. Esitys kohtelisi siis pörssiosinkoja ja listaamattomien pk-yritysten osinkoja jatkossa samalla tavalla.

  Suomen Yrittäjien mielestä huonoa esityksessä on erityisesti se, että siinä esitetään luopumista osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksesta.”

  http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/osinkotulot-samaan-muottiin-huono-idea-syo-verokannusteen

 • Ylös
  >