luokittelematon

Nordea: ”Odotettavissa kasvavia osinkoja”

Nordea nostaa suomalaisosakkeet takaisin peruspainoon aiemmasta alipainosta.

Pankin suosituksen taustalla on suomalaisosakkeiden suhteellinen heikkous, ennusteet ylittänyt tuloskausi ja vahvistuneet osinkonäkymät.

Helsingin pörssi on elpynyt vahvasti lokakuun alun notkahduksestaan, mutta kokonaisuudessaan kuluva vuosi on ollut lähinnä vaakasuuntaista sahailua, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

”Laskimme suomalaisosakkeiden suosituksen alipainoon huhtikuun alussa kotimarkkinoiden heikentyneiden näkymien, Venäjään liittyvien riskien ja kireän arvostuksen takia ja suosittelimme siirtämään painon Pohjois-Amerikkaan. Suositus oli varsin onnistunut, sillä Pohjois-Amerikan osakemarkkinoiden tuotto on kevään jälkeen ollut lähes 13 %-yksikköä Suomea parempaa”, pankki toteaa.

Kasvaneet Venäjä-riskit eivät ole johtaneet kotimaisten pörssiyhtiöiden tulosromahduksiin.

Nordean mukaan mennyt tuloskausi on osoittanut pahimpien suomalaisosakkeita koskeneiden pelkojen olleen ylimitoitettuja. ”Alkanut viikko on vielä vilkasta raportointikautta, mutta suurimmat pörssiyhtiöt ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo kvartaalilukunsa paljastaneet. ”

Pankin mukaan lähes kolme neljäsosaa Helsingin pörssin yhtiöistä on lyönyt pöytään vähintään markkinaodotusten mukaisen tuloksen. Nordea mainitsee odotuksia paremmista kolmannen kvartaalin tuloksista raportoineet Sanoman ja UPM-Kymmenen sekä pienemmistä yhtiöistä PKC Groupin.

Vaikka kotimarkkinoiden ja Venäjän näkymien tahmeus näkyi kommenteissa myös tällä tuloskaudella, mitään odottamatonta heikkoutta kommenteista ei löytynyt.

”Lisäksi useat suomalaisyhtiöt saavat uutta myötätuulta voimakkaasti dollaria vastaan heikentyneestä eurosta, joka vahvistaa etenkin metsäyhtiöiden ja Neste Oilin tulosnäkymiä. Viime viikon Fedin elvytyksen lopettamispäätös heikensi euroa entisestään, ja odotamme suunnan pysyvän samana myös jatkossa”, Nordea arvioi.

Myönteisesti sujunut raportointikausi antaa aiempaa myös ensi kevään osinkojen myönteiselle kehitykselle.

Nordean mukaan tämänhetkisten ennusteiden mukaan selkeä enemmistö suomalaisyhtiöistä on kasvattamassa osinkoaan viime vuodesta. ”Toki tämä kertoo yhtiöiden vahvana pysyneen tuloskunnon ohella myös maltillisista investointitarpeista. Konsensusennusteiden mukaan noin parikymmentä listayhtiötä on yltämässä yli 5 %:n osinkotuottoon. Korkojen ollessa olemattoman alhaalla nousee osinkojen suhteellinen houkuttelevuus entisestään, mikä tekee Helsingin pörssistä aiempaa kiinnostavamman, sillä osinkotuottomielessä kotimaiset osakkeet nousevat länsipörssien etulinjaan.”

 

Kommentoi
Ylös
>