Rahastotietoa

Smart Beta on sijoitusmaailman kuuma trendi – mitä on faktorisijoittaminen?

Evlin salkunhoitaja Antti Sivonen valottaa blogissaan faktorisijoittamisen eli Smart Beta -sijoittamisen ideaa. Perinteinen osakeindeksi painottaa indeksiin kuuluvia osakkeita niiden markkina-arvon mukaan. Markkina-arvoltaan suurempien yritysteen painoarvo indeksissä on siis suurempi kuin pienempien.

Faktorisijoittamisen idea perustuu ajatukseen, ettei tällainen markkina-arvoihin perustuva painotus tarjoa sijoittajille parasta mahdollista tuottoa. Markkinoilla on havaittu erilaisia faktoreita, joiden hyödyntäminen on tarjonnut parempia tuottoja kuin markkina-arvoon perustuva indeksi.

Faktori tarkoittaa ominaisuutta, joka vaikuttaa osakkeen tuottoon. Sivosen mukaan merkittävimmät faktorit ovat arvo, laatu, alhainen volatiliteetti, koko ja momentum.

Nämä faktorit ovat Smart Beta -sijoittamisessa avainasemassa. ”Markkina-arvoihin perustuvan painotuksen sijasta osakkeet painotetaan jollakin faktorilla. Arvopainotetussa indeksissä edullisten osakkeiden painoarvoa kasvatetaan ja kalliimpien vastaavasti pienennetään. Laadulla painotettu indeksi sen sijaan korjaa osakkeiden painotuksia huomioimalla esimerkiksi yrityksen velkaisuuden tai sijoitetun pääoman tuottoon”, Sivonen toteaa.

Faktoreihin perustuva sijoitustyyli ei ole uusi keksintö, Sivonen toteaa. Uutta on se, että huimasti kasvaneissa ETF-rahastojen markkinoilla faktorit ovat tuoneet mukanaan uuden elementin. Markkinoille on tullut siis faktoreita hyödyntäviä ETF:ä, jotka pyrkivät voittamaan perinteisemmät markkina-arvoihin perustuvat ETF:t.

Tuoko faktorisijoittaminen sitten oikeasti sijoittajalle lisäarvoa? Sijoitustutkimuksen vastaus tähän ei ole yksioikoinen. ”Yksi näkemys on, että faktoreiden tuotot selittyvät korkeammalla riskillä. Kyse on niin sanotuista riskipreemioista. Toinen selitys on sijoittajapsykologiassa eli sijoittajien epärationaalisessa käyttäytymisessä. Pelko, ahneus, ja niin edespäin, ohjaavat toimintaamme. Puhutaan anomalioista, poikkeuksista, joita vallitseva teoria ei pysty selittämään. Totuus lienee jossakin kahden näkemyksen välimaastossa”, Sivonen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>