Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö suosii nyt näitä markkinoita

Kehittyvien maiden osakkeiden arvostustasot ovat edelleen houkuttelevalla tasolla, arvioi varainhoitoyhtiö Front Capital.

Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat tällä hetkellä hieman ylipainossa/neutraalipainossa. ”Kyse on taktisesta painotuksesta liittyen tämän hetken markkinatilanteeseen. Osakepaino on nyt selvästi vähäisempi kuin esimerkiksi syksyllä 2011 tai kesällä 2012”, Front toteaa kuukausikatsauksessaan.

Varainhoitoyhtiö ei usko korkojen nousuun. Korkomarkkinoiden riskit eivät ole osakemarkkinariskejä merkittävämpiä.

Teollisuusmaiden osakkeet ovat varsin korkealle arvostettuja, Front toteaa. Korkeita arvostustasoja tukee tämän hetken keskuspankkien ”ultrakeveä rahapolitiikka” ja korkojen mataluus teollisuusmaissa.

Tulosten paraneminen edellyttää kuitenkin suhdanteiden selvää vahvistumista, jotta yritysten tuloskasvu perustuisi liikevaihtojen kasvuun eikä vain kulusäästöihin.

Frontin mukaan suhdanteiden kohentumisen raja tulee vastaan. Yksityisen sektorin säästäminen on laskenut liian matalalle tasolle. ”Vielä ei olla kriittisellä tasolla (säästämisen mataluuden osalta), mutta parhaimmillaan osakemarkkinoiden vahva kehitys (kuten 1999-2000 ja 2006-07) voi jatkua vielä muutaman vuoden”, Front toteaa.

Kehittyvien maiden osakkeet ovat sen sijaan arvostukseltaan edullisia – erityisesti Kiinassa ja Etelä-Koreassa, Front arvioi.

Toimialoista Front suosii kehittyvissä talouksissa terveydenhoitoa, teknologiaa sekä teollisuustuotteita ja –palveluita.

Varainhoitoyhtiö ylipainottaa niitä kehittyviä talouksia, joissa talouden tasapaino (kuten maksutase) on hyvä ja maa on sitoutunut taloutta ja yritystoimintaa tukeviin uudistuksiin. Vahvoja maita ovat erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet. Ukrainan kriisin vuoksi varainhoitoyhtiö välttää Venäjää ja Itä-Euroopan maita.

Teollisuusmaissa Front painottaa voimakkaasti euroalueen ulkopuolisia maita, sillä erityisesti euroalueen näkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Ainoastaan Saksa on ylipainossa.

Pohjoismaat ovat edelleen lievässä ylipainossa, kuten myös Iso-Britannia ja Japani. Yhdysvallat on puolestaan likimain neutraalipainossa, sillä erityisesti yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostustasot alkavat olla haastavia, Front toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös