Kumppaniblogit

Yritysanalyysi sijoittajan työkaluna

Mitä hyötyä sijoittajalle on yritysanalyysista? Tapio Haavisto pohtii asiaa SalkunRakentajan vierasblogissa. Lue ja kommentoi.

Sijoittajat ovat tunnetusti pihiä porukkaa, jotka ovat sitä mieltä, että tiedosta kannata maksaa, kun ”hyviä vihjeitä” saa ilmaiseksi. Tämä saattaa pitää paikkansa ”helpoilla” markkinoilla, kuten koimaassa operoitaessa. Tilanne mutkistuu heti, kun mennään kansainvälisille  markkinoille. Esimerkiksi pohjoismaisilla osakemarkkinoilla on vajaat 800 yritystä, joten helmien löytäminen ”heinäsuovasta” on jo melko vaativa tehtävä. Vielä suuremmilla osakemarkkinoilla, kuten USA, tehtävä on moninkertaisesti vaikeampi.

Mitä yritysanalyysi sisältää?

Huolellinen yritysanalyysi ei ole pelkkä talous- ja tulosanalyysi, vaan se on paljon laajempi kokonaisuus. Siinä ei tarkastella pelkästään menneisyyttä tunnuslukuineen. Olennaista ovat arviot tulevista näkymistä ja markkinoista sekä yritysten menestysmahdollisuuksista. Uudet tilaukset, tilauskannan, markkinaosuuden ja myynnin muutokset ovat keskeistä tietoa tulevien näkymien arviointiin.

Monikaan sijoittaja ei viitsi paneutua siihen, mikä yritys osaa ja mitä se tekee. Mitä ovat ne tuotteet ja palvelut, joilla tulos syntyy ja mitkä ovat niistä kaikkein tuottavimpia ja lupaavimpia. Tuotteet, tuotemiksit ja –brändit ovat keskeisiä yrityksen menestystekijöitä.

Olennaista on myös selvittää yrityksen ansaintamekanismi, tulosajurit ja markkina-asema – edelläkävijä vai peesaaja. Millä keinoilla yritys menestyy kovassa kilpailussa ja pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan? Miten yritys poikkeaa muista kilpailijoista? Kilpailija-analyysi on yritysanalyysin keskeisiä elementtejä.

Yritysanalyysissä selvitetään tarkastelukohteen toimintaan, tuotteisiin ja talouteen liittyvät riskit. Riskianalyysissä keskitytään yrityksen liiketoiminnan  ja tuloksen kannalta olennaisimpiin uhkatekijöihin ja mahdollisuuksiin niin, että ne aukeavat myös maallikoille.

Yrityksen näkymät

Tiedot yrityksen tulevista näkymistä ovat sijoittajalle kullan arvoisia, mistä kannattaa maksaa sikäli kun ne ovat asiantuntevia ja kohdennettuja. Yrityksen liikevaihdon ja liikevoiton kasvunäkymät ovat yksi keskeisimpiä tekijöitä sijoituspäätöstä ajatellen. Yhtiöiden johdon ilmoituksen näkymistä ovat yleensä hyvin niukkasanaisia ja koskevat lyhyttä aikaa. Tämä vaikeuttaa yritysten tiedotteiden tulkintaa, koska tietoja pantataan kilpailu- ja liiketoimintasyistä. Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta, jota on vaikea ennakoida. Asiantuntija voi kuitenkin saada tilanteesta luotettavamman kuvan vertailemalla saman toimialan yrityksiä ja yleisiä markkinaindikaattoreita.

Monelle sijoittajalle toimiala-ajattelu on melko heikolla pohjalla. Niinpä tuntuma markkinoihin on hatara ja varana on sortua markkinatilanteen kannalta väärälle toimialalle. Syklisillä markkinoilla toimialojen tilanteet vaihtelevat suuresti. Noususuhdanteesta seuraa yleensä investointien kasvua, joka lisää mm. raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden, rakentamisen, kuljetus- ja rahoituspalvelujen sekä arvotavaroiden kysyntää ja nostaa näiden toimialojen osakkeiden kursseja. Laskuvaiheessa taas kysyntä siirtyy päivittäistavaroihin ja muihin välttämättömyystarvikkeisiin.

Toimialan lisäksi vientiyrityksen kohdalla keskeistä on markkina-alueiden kysyntätilanne ja valuuttakurssien vaikutukset kilpailukykyyn.

Yhteenveto

Yritysanalyysien tavoitteena on löytää kasvuvaiheessa olevia nousevia tähtiä, tulostaan parantavia käänneyhtiöitä ja ennen kaikkea kypsiä laatuyrityksiä, joilla on pitkäaikaista näyttöä menestymisestä tai edessäpäin loistavat markkinanäkymät.

Paraskaan  yritysanalyysi ei kuitenkaan takaa sitä, että sijoittaminen analysoituun yritykseen johtaisi hyvään pörssimenestykseen.  Niin heiluvat ovat osakemarkkinat, että hyväkään laatuyritys ei aina ole loistava sijoitus lyhyellä tähtäimellä. Sijoittaminen menestyvään yritykseen on kuitenkin selvästi pieniriskisempää hommaa kuin huonon kyseessä ollen. Kun ja jos yrityksen tulos paranee vakaasti hyvän liiketoiminnan avulla, niin edellytykset pörssimenestykselle paranevat. Suurilla osakemarkkinoilla täsmällinen tieto yrityksistä on välttämätön apuväline sijoittajille.

Yritysanalyysit aiheuttavat kuluja ostajalle, mutta parantavat sijoituspäätöksiä. Mielestäni vertailevat osakeanalyysit sekä yritysanalyysit yhdessä kuuluvat valistuneen sijoittajan työkaluihin. Arvotiedosta kannattaa maksaa sitä enemmän, mitä isommista sijoitussummista on kyse.

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

2 kommenttia
 • Aapo sanoo:

  Yritysanalyysistä hyötyä sijoittajalle? Kysymys voidaan myös asettaa toisin: ovatko markkinat tehokkaat? Jos markkinat ovat tehokkaat, on kaikki yritysanalyysista saatava tieto jo välittynyt markkinoille ja osakkeiden hintoihin.

  • SIOP sanoo:

   Pitkäaikaisessa sijoittamisessa
   yritysanalyysi kertoo sijoittajalle parhaiten
   sen, mitkä ovat osta ja pidä kohteet. Markkinat eivät ole kovinkaan tehokkaat kaikille
   ja varsinkaan pienemmille yrityksille. Näitä analyytikot seuraavat liian
   vähälukuisesti, jolloin hyväkään yritys ei kelpaa isoille ammattisijoittajille,
   esimerkkinä olkoon vaikka Revenio.

   Helsingin pörssissä on kansainvälisesti
   paljon vähäistä merkitystä omaavia keskisuuria tai pieniä osakkeita, jotka eivät
   saa ansaitsemaansa huomiota tai arvostusta.
   Markkinat eivät siis aina ole
   oikeassa, vaikka kertovat yleisen sijoittajien mielipiteen yrityksestä.

   Lyhytaikainen tai tekniseen analyysiin
   perustuva osakekauppa ei aina tee oikeutta hyvillekään sijoituskohteelle, joten
   hyviä löytöjä voi tehdä juuri yritysanalyysin avulla ja johtopäätöksiä
   noudattaen

 • Ylös
  >