Markkinakommentit

BlackRock: Volatiliteetin nousuun syytä varautua

BlackRock Investment Institute (BII) ennustaa volatiliteetin lisääntyvän vuonna 2015. Tämän vuoksi sijoittajien kannattaa suojautua riskeiltä ja harkita sijoituskohteitaan aiempaa huolellisemmin.

BII ennakoi, että vuonna 2015 eri maiden keskuspankkien rahapolitiikat ja talouksien kasvuvauhdit lähtevät entistä enemmän eri suuntiin. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa rahapolitiikkaa kiristävät kasvun kiihtyminen ja työllisyyslukujen paraneminen, kun taas muualla, erityisesti Euroopassa ja Japanissa politiikka löystyy.

Riskittömät nimelliskorot pysyvät alhaalla vielä kauan. Tässä ympäristössä sijoittajat joutuvat jatkamaan tuottojen etsimistä.

Sijoittajille varovaisuus on olennaista, sillä arvostukset ovat monilla markkinoilla korkealla ja usko rahapoliittisten toimenpiteiden tukeen vahva. Monet sijoittajat uskovat nyt momentum-strategiaan eli luottavat trendien jatkuvan ja vahvistuvan. Tämä usko yhdistettynä korkeisiin arvostuksiin nostaa virheiden hintaa.

”Volatiliteetin ryöpsähdykset matalalta nykytasolta ovat todennäköistä ja voivat yllättää sijoittajat. Kehotammekin varautumaan volatiliteetin nousuihin”, sanoo Ewen Cameron Watt, BlackRock Investment Instituten globaali päästrategi.

”Osakkeet ja joukkolainat voivat molemmat laskea rinta rinnan, mikä tekee perinteisen hajauttamisen haastavaksi. Suhteellisen arvon strategiat ja vaihtoehtoiset sijoitukset voivat auttaa tässä. Vuonna 2015 varautuminen on valttia.”

Globaaleilla markkinoilla kasvu jää vaisuksi

Maailmanlaajuisesti toipuminen vuoden 2008 finanssikriisistä on ollut poikkeuksellisen vaisua. BII arvioi nimelliskasvun jäävän vuonna 2015 alle viidentoista vuoden trendin suurimmassa osassa talouksia Yhdysvaltoja ja Japania lukuun ottamatta. Jos öljyn hinta jatkaa laskuaan, tämä voi tukea monien talouksien kasvua muun muassa vaimentamalla kuluttajahintainflaatiota kehittyneissä maissa ja lisäämällä kulutuskysyntää.

Euroalue lentää matalalla, mutta saattaa lähteä nousuun

BII kuvailee euroaluetta ”matalalla lentäväksi lentokoneeksi, joka joutuu toistuvasti ilmakuoppiin – välillä nousee ja välillä käy kuoleman rajoilla”.

Euroalue ei ole toipunut kriisistä entiseen malliin. Odotuksetkin ovat pohjalukemissa. Euroalueen kasvu voi kuitenkin yllättää iloisesti, jos Euroopan keskuspankki vastaa markkinoiden odotuksiin täysimittaisesta setelirahoituksesta. Euroopassa se ei vaikuttaisi kulutukseen siinä määrin kuin Yhdysvalloissa, mutta se lisäisi luottamusta markkinoilla.

Pienikin suhdannenousu voisi tukea eurooppalaisia riskipitoisia omaisuusluokkia. Rima on todellakin alhaalla: vuonna 2015 euroalueen vahvin kasvaja on todennäköisesti Kreikka. Tosin tähän liittyy riskejä, kuten vaalit alkuvuodesta 2015.

BII:n mukaan mahdollisesta suhdannenoususta hyötyvät esimerkiksi eurooppalaiset autonvalmistajat. Kontrasijoittajat eli vastavirtaan sijoittajat kiinnostuvat luksustuotteiden valmistajista sekä suurista öljy-yhtiöistä.

Yhdysvallat: talous valmiina kasvuun, dollari vahvistunee

Yhdysvaltojen talous on suhdannenousussa ja yksi harvoista talouksista, jonka odotetaan menestyvän hyvin vuonna 2015. Dollarin vahvistuminen onkin todennäköisesti yksi vuoden tärkeimmistä trendeistä. Vahvasta dollarista hyötyvät eurooppalaiset ja kehittyvien talouksien yhtiöt, joilla on vientiä Yhdysvaltoihin.

”Tasaisesti paraneva työllisyys, asuntomarkkinoiden maltillinen elpyminen (paikoittain) ja lisääntyvät investoinnit osoittava kasvun olevan kestävällä pohjalla”, katsauksessa sanotaan.

BII odottaa Yhdysvaltojen keskuspankin aloittavan rahapolitiikan vähittäisen kiristämisen vuonna 2015. Korkojen nosto päätynee kuitenkin alhaisemmalle tasolle kuin aiemmissa suhdanteissa.

Defensiivisten ja syklisten osakkeiden välillä BII näkee suuria eroja. ”Sykliset osakkeet menestyvät parhaiten korkojen noustessa, mutta vain jos nousu on vähäistä. Mikäli historia toistaa itseään, sykliset osakkeet pärjäävät hyvin vuonna 2015”.

Japanissa osakkeet nousevat

Japani luottaa täysillä siihen, että elvytystoimet saavat talouden käyntiin. Japanin keskuspankin tase on paisunut jo 60 prosenttiin maan bruttokansantuotteesta.

Japanin valtion eläkerahasto (GPIF) päätti yli kaksinkertaistaa sijoituksensa japanilaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin. Myös Japanin keskuspankki ostaa osakkeita. Näiden toimenpiteiden uskotaan nostavan osakemarkkinoita reilusti. Muiden eläkerahastojen ja kotitalouksien uskotaan seuraavan valtion eläkerahaston esimerkkiä ja siirtää käteistään osakkeisiin.

Markkinaturbulenssi ei ole mahdotonta – suurin pelko on kuitenkin talouden elvyttämiseen tähtäävän talouspolitiikan eli abenomiikan vauhdin hiipuminen.

Erot kasvavat kehittyvillä markkinoilla

Kehittyvät taloudet alkavat etääntyä yhä selvemmin toisistaan Yhdysvaltojen kiristyvän rahapolitiikan ja hyödykkeiden laskevien hintojen vuoksi. Monissa kehittyvissä talouksissa suunnitteilla olevat uudistukset korostavat syntyviä eroja. Euroalueen satelliittimaat ja Aasia noudattanevat Euroopan ja Japanin keskuspankkien löyhää rahapoliittista linjaa, ja niissä on varaa alentaa korkoja kasvun vauhdittamiseksi. Brasilia ja Venäjä voivat joutua nostamaan korkojaan puolustaakseen valuuttojaan. Meksikon ja Kiinan kaltaiset maat hyötyvät Yhdysvaltojen talouden noususta.

Yhteistä kehittyville talouksille on, että niiden vienti ei ole kasvanut viimeiseen kolmeen vuoteen. Syitä tähän ovat heikko kysyntä kehittyneissä talouksissa ja Kiinan kasvuvauhdin hiipuminen.

”Kehittyvien talouksien valuuttojen heikkous ja alhaiset osakkeiden hinnat ovat osittain korvanneet sitä, ettei vienti vedä. Maat voisivat silti tehdä enemmän hyödyntääkseen mahdollisuuksiaan: parantaa infrastruktuuria, koulutusjärjestelmiä ja tehdä uudistuksia taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Suosimme maita, jotka tekevät uudistuksia taloutensa avaamiseksi. Pienetkin uudistukset voivat viedä pitkälle.”

”Kehittyvien talouksien osakkeiden arvostukset ovat yleisesti ottaen halpoja verrattuna kehittyviin maihin ja omaan historiaan. Yhtiöiden poiminta on keskeistä tälle alueelle sijoitettaessa.”

BlackRock Investment Instituten suosikit vuodelle 2015

         Pidämme japanilaisista ja eurooppalaisista osakkeista niiden alhaisen arvostuksen ja rahapoliittisen tuen takia. Suosimme Yhdysvaltojen syklisiä osakkeita, koska Yhdysvaltojen keskuspankki tiukentaa rahapolitiikkaansa.

         Suosimme Yhdysvaltojen high yield -lainojen ja Euroopan pankkien velkapapereiden kaltaisia lainoja valtionlainojen sijaan. Pidämme kehittyvien markkinoiden lainoista kovissa valuutoissa. Turvasatamajoukkolainoista suosimme Yhdysvaltojen valtionlainoja.

         Pidämme reaaliomaisuudesta, joista saa tuloja, kuten kiinteistöistä ja infrastruktuurista. Omaisuusluokkien epälikvidiydestä on kuitenkin saatava kompensaatiota.

         Kontrasuosituksemme: alamaissa olevat luonnonvaraosakkeet suojana mahdollisesti heikkenevää Yhdysvaltojen dollaria vastaan

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös