Makrotalous

Finanssiaikapommi kehittyneissä maissa

Varainhoitaja Standard Life Investments varoittaa kehittyneiden maiden julkisen talouden tilasta.

Jollei kasvun nopeuttamiseksi ja velan vähentämiseksi tehdä nykyistä enemmän, maiden julkinen talous on edelleen altis taloudellisille sokeille.

Uusimmassa Global Perspective -katsauksessa Standard Life Investments näyttää, miten OECD-maiden kehittyneiden talouksien velka on paisunut finanssikriisin jälkeen ja miten uusi taantuma nostaisi velan nykyistäkin huolestuttavammalle tasolle. Hallitusten ja keskuspankkien pitäisi toimia nyt talouden epätasapainon vähentämiseksi.

Maat voivat parantaa velkanäkymiään edistämällä kasvuhakuista politiikkaa ja harjoittamalla viisasta pitkän aikavälin suunnittelua. Parhaaseen mahdolliseen poliittiseen reaktioon sisältyisi rahapoliittista elvytystä, investointeja infrastruktuuriin sekä syvälle meneviä rakenteellisia uudistuksia. Ilman näitä maat voivat turvautua vieläkin kipeämpiin ja haitallisempiin talouspoliittisiin toimiin selvitäkseen velkataakoistaan.

”Finanssikriisi jätti suuren arven julkisen sektorin taseisiin kaikissa kehittyneissä maissa. Velan kasvu, alentunut nimelliskasvuvauhti ja heikentynyt budjettitilanne ovat tehneet valtioista herkkiä uusille talouden sokeille. Miten julkisen talouden tilaa voisi vahvistaa ja velkaa vähentää?” kysyy Standard Life Investmentsin pääekonomisti Jeremy Lawson.

”Helppo velkayhtälömme osoittaa, että nimelliskasvunäkymien parantaminen on paras poliittinen vaihtoehto. Jotkut taloudet varsinkin euroalueella tarvitsevat lisää rahapoliittista elvytystä väliaikaisen, kohdennetun finanssipolitiikan höllentämisen rinnalla.”

Maiden pitäisi pyrkiä nostamaan pitkän aikavälin kasvuvauhti kiihdyttämällä rakenteellisia uudistuksia, jotka tähtäävät tuottavuuden lisäämiseen. Julkiset infrastruktuuri-investoinnit ovat yksi keino edistää kasvua. Jos ne tehdään tehokkaasti, ne ovat jopa julkistaloudellisesti neutraaleja. Pitkän aikavälin vakauttamissuunnitelmia pitää myös tehostaa.

Kommentoi
Ylös
>