Osakeanalyysit

Inderes: Oriola-KD:n epävarmuustekijä poistunut

Lähde: Oriola-KD Oyj.

Lähde: Oriola-KD Oyj.

Lääkeyhtiö Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen myynti oli yhtiöltä oikea päätös, arvioi analyysitalo Inderes.

Oriola-KD tiedotti eilen myyneensä Venäjän liiketoiminnot venäläiselle apteekkiketju 36.6:lle. Velaton kauppahinta on 56 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes pitää uutista erittäin positiivisena OriolaKD:n kannalta, sillä kauppahinta oli hyvä ja osaketta pitkään varjostanut epävarmuustekijä on vihdoin poistunut.

Oriola-KD kirjaa kaupasta 26 miljoonan euro tappion. Tästä huolimatta toimenpide oli Inderesin mielestä oikea. ”Mielestämme kauppahinta on hyvä ottaen huomioon, että Venäjällä on tänä vuonna syntynyt liiketappiota ilman kertaeriä noin 10 MEUR/kvartaali ja maan taloustilanne huomioiden myynnin ajoitus oli kaikkea muuta kuin optimaalinen”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Oleellista Oriola-KD:n kannalta on, että neljä vuotta tappiota tehneestä Venäjän segmentistä on vihdoin päästy eroon ja suuri epävarmuustekijä on poistunut osakkeen ympäriltä. Oriola-KD tulee myynnin jälkeen koostumaan Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupasta (74 % liikevaihdosta) sekä Suomen ja Baltian tukkukaupasta (26 % liikevaihdosta). Inderesin mukaan molemmat segmentit koostuvat erittäin vakaista ja vahvaa kassavirtaa tekevistä defensiivisistä liiketoiminnoista, joiden erinomainen tuloskunto on jatkuvasti hautautunut Venäjän tappioiden alle.

”Eilisen kaupan ansiosta Oriola-KD:n riskiprofiili muuttuu huomattavasti aiempaa matalammaksi ja tämän tulisi mielestämme heijastua osakkeeseen korkeampina arvostuskertoimina”, Inderes toteaa.

Konsernikulujen vähentämisen jälkeen Oriola-KD:n vuotuinen liikevoitto tulee olemaan Inderesin arvion mukaan lähivuosina noin 60 miljoonan euron tasolla tasolla. ”Nykyisellä rahoitusrakenteella ja veroasteella se tarkoittaa noin 0,25 euron osakekohtaista tulosta. Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2016 ja 2016 ovat noin 13x. Mielestämme Oriola-KD:n nykyisellä rakenteella ja riskiprofiililla yhtiön osake voidaan hyvin arvostaa selvästi korkeammalla kertoimella, jota myös nykyinen tavoitehintamme heijastelee.”

Oriola-KD:n velanhoitokyky tulee olemaan jatkossa erittäin vahvaa Suomen ja Ruotsin vakaiden kassavirtojen ansiosta ja analyysitalo uskoo yhtiön taseen ja rahoituskustannusten kehittyvän myönteisesti tästä eteenpäin.

Myös yhtiön osingonmaksukyky tulee kohenemaan. ”Tase on edelleen kohtalaisen heikossa kunnossa, minkä takia pidämme ensi kevään osinko-odotukset edelleen hyvin matalalla. Uskomme kuitenkin, että yhtiö tulee kasvattamaan suotuisan tuloskehityksen myötä osinkoaan merkittävästi lähivuosina ja suosittelemme sijoittajia pitämään osakkeistaan kiinni tämän kehityksen aikana”, Inderes toteaa.

Analyysitalo päivitti Oriola-KD:n tavoitehinnan 3,6 euroon (aiemmin 2,6 euroa) ja toistaa lisää-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>