Osakeanalyysit

Näin öljyn hinnan lasku vaikuttaa Helsingin pörssin yhtiöihin

Öljyn rajusti laskenut hinta vaikuttaa sekä suorasti että epäsuorasti joidenkin Helsingin pörssin yhtiöiden tulosnäkymiin.

Öljyn hinta lähti heinäkuusta lähtien rajuun ja yllättävään laskuun. Viime viikolla OPEC-maat sopivat, että öljyntuotantoa ei tulla vähentämään, mikä painoi öljyn hintaa entisestään.

Nordean mukaan ensisijainen syy hinnanlaskulle on USA:n liuskeöljybuumista käynnistynyt öljyn tarjonnan kasvu. ”Tässä tilanteessa hinnanlasku on hyvä uutinen maailman taloudelle ja osakemarkkinoille”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan. Sijoittajien kannalta olisi huolestuttavampaa jos hinnan laskun taustalla olisi kysynnän puute.

Öljyn hinnan viimeaikaisella notkahduksella on Nordean mukaan voimakkaimmat vaikutukset energiapainotteisille osakemarkkinoille, kuten Norjaan ja Venäjään.

Öljyn hintaliikkeellä on kuitenkin tulosvaikutusta myös lukuisille Helsingin pörssin yhtiöille.

Helsingin pörssissä energiasektorin paino on tunnetusti vaatimaton sektorin ainoan yhtiön ollessa Neste Oil, Nordea toteaa. Pankin mukaan yhtiön tuloskehityksen kannalta keskeistä on kuitenkin jalostusmarginaalien taso eikä öljyn hinta itsessään. Öljyn romahdus saattaa lyhyellä tähtäimellä jopa parantaa jalostusmarginaalia, sillä lopputuotteiden hinnat valuvat tyypillisesti hitaammin alas kuin raakaöljy.

Osa suomalaisista pörssiyhtiöistä hyötyy hinnan laskusta. Laskeneesta öljynhinnasta hyötyvät yhtiöt voi Nordean mukaan karkeasti jakaa öljypohjaisia raaka-aineita tuotannossaan käyttäviin yhtiöihin sekä halventuneista kuljetuskustannuksista hyötyviin yhtiöihin. Suhteellisesti suurin merkitys halventuneella öljynhinnalla on Finnairille, sillä lentoyhtiön kustannuksista lähes kolmannes on polttoainekuluja, Nordea toteaa.

Pankin mukaan myös mm. kiinteistöhuolto- ja jäteyhtiö Lassila & Tikanoja hyötyy halventuneesta öljystä sillä kuljetuskustannukset ovat yhtiön kulutaakasta keskeinen osa. Laskeneet polttoainekulut voivatkin parantaa vuositulosta joitakin prosentteja. Nordean mukaan öljypohjaisten raaka-aineiden halpenemisesta hyötyviä teollisuusyhtiöitä ovat puolestaan mm. muoviputkiin erikoistunut Uponor sekä maaliyhtiö Tikkurila, jota tosin rassaa ruplan heikkeneminen.

Haittoja öljyn laskeminen tuo joillekin yhtiöille epäsuorasti ruplan valuuttakurssin romahduksen vuoksi.

Nordean mukaan öljyn romahdus heikensi viime viikolla Venäjän ruplaa yli 10 % suhteessa euroon, mikä painaa Venäjällä toimivien yhtiöiden euromääräistä tulosta. Selkeitä kärsijöitä ovat mm. Nokian Renkaat ja Fortum, jonka Venäjään liittyviä riskejä ei Nordean näkemyksen mukaan ole täysimääräisesti hinnoiteltu osakkeen nykyarvostukseen.

Mutkan kautta halventuneesta öljystä kärsii myös Kemira, joka toimittaa kemikaaleja USA:n liuskeöljyesiintymiä hyödyntäville yhtiöille. ”Öljyn tynnyrihinnan painuttua 70 dollarin pintaan alkaa liuskeöljyn poraaminen paikoin kääntyä kannattamattomaksi. Öljy- ja kaivosdivisioona on kuitenkin kolmesta Kemiran liiketoiminta-alueesta pienin, joten vaikutus on rajallinen. Yksikkö on kuitenkin Kemiran kannattavin ja nopeimmin kasvava”, Nordea arvioi.

Kommentoi
Ylös
>