Kumppaniblogit

Sijoittaja, näin tunnistat laatuyhtiön

Tapio Haavisto pohtii SalkunRakentajan vierasblogissa, millaiset yhtiöt ovat laatuyhtiöitä sijoittajan kannalta.

Lainaan seuraavassa erästä Sijoittaja.fi -sivustolla ollutta juttua:

”Laatuyhtiö on luonnollisesti sellainen, joka kasvaa markkinoita nopeammin, on kilpailijoitaan kannattavampi, sillä on veitsenterävä strategia, vahva tase, korkea oman pääoman tuotto, hyvä asiakastyytyväisyys ja merkittävä kilpailuetu. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Yksittäisen sijoittajan on mahdotonta selvittää kaikkien kymmenien tuhansien osakkeiden joukosta ne yhtiöt, jotka kulloinkin täyttävät kaikki laatukriteerit.”

Lainaan vieläkin samaa lähdettä, jolla täsmentävät asiaa ” Onneksi sijoittaja voi luottaa numeroiden murskaukseen. Tunnuslukujen avulla riittävän laadukkaiden yhtiöiden löytäminen isosta joukosta on helpompaa ja nopeampaa.”

Julkista tietoa yrityksen asiakastyytyväisyydestä on vaikea saada, joten se jää pääosin arvailujen varaan. Sen sijaan oman pääoman tuotto, eli ROE, on helposti saatavilla oleva tieto ja siksi yksi kiinnostavimmista tunnusluvuista.

Kilpailija-analyysi

Yrityksen toimialan ja tilanteen syvälliseen arviointiin tavallisen sijoittajan rahkeet eivät yleensä ole riittäviä, vaikka apua löytyy internetin sivustoilta. Kilpailija-analyysiin tarkoituksena on paljastaa kilpailijoiden asema: markkinaosuudet, kannattavuus, vahvuudet ja heikkoudet seuraavasti:

 1. Nauttiiko yritys edelläkävijän kilpailuetua?
 2. Pystyykö yritys kasvattamaan markkinaosuuttaan?
 3. Toimiiko yritys kypsällä vai kasvavalla toimialalla ja mikä on sen kannattavuus?
 4. Onko yrityksellä kilpailukykyisiä uutuustuotteita ja/tai tuottavia patentteja?
 5. Onko yrityksellä käynnissä tulosta parantavia tuotannon tehostamistoimia?

Niche-yritykset

Niche-yritys on uransa alkutaipaleella oleva ja niin erikoiseen liikeideaan perustuva, ettei sille löydy verrokkia. Vain harva analyytikko on kiinnostunut siitä, mutta tuoteidea on loistava. Sen avulla on mahdollista rakentaa maailman laajuinen markkinointiverkosto.  Tällaisesta yrityksestä on vaikea saada luotettavia tietoja. Ongelmana on sijoituksen riskisyys. Yrityksen johto ja liikeidean kaupallistaminen jäävät usein miten sijoittajalle tuntemattomaksi. Riskin ottaminen saattaa korvautua hyvänä tuottona, jos uskaltaa sijoittaa ajoissa tai jää turskaa käteen.

Laatuyhtiön tunnusluvut 

Tunnusluvut ovat samoja mittareita kaikille yrityksille ja niistä olen aiemminkin kirjoitellut, mutta muistin virkistämiseksi kerrottakoon ne vielä:

 1. liikevaihto ja -voitto ovat kasvussa
 2. oman pääoman tuotto on paranemassa ja on kansainvälisesti hyvällä tasolla
 3. tulos kasvaa nyt ja seuraavana vuonna
 4. yhtiön asiakasmäärä tai markkinaosuus kasvaa
 5. yrityksen hinnoitteluvoima on hyvä
 6. yhtiö pärjää kilpailijoilleen edelläkävijänä tai kuuluu alan huippujen joukkoon
 7. talous on kunnossa: vapaa kassavirta on kasvussa ja velkaantuminen ei ole liiallista
 8. osake ei ole ylihinnoiteltu

Yhdellä tunnusluvulla ei siis voida laatuyhtiötäkään määritellä, mutta useamman tunnusluvun soisi olevan kohdallaan. Täydellisyyteen ei kannata pyrkiä, jotta sijoitusvaihtoehtoja löytyisi. Kaikkea hyvää on vaikea ilmoittaa pelkästään numeroilla, kuten esimerkiksi kohdissa 5 ja 6 on laita.

Yhteenveto

Sijoittajan kannattaa aina ottaa huolella selvää siitä mihin rahansa panee. Niin tekevät huippuammattilaiset. Sääntö on lyhyesti: Ota selvää mihin sijoitat ja muista riskit!

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi
Ylös
>