Makrotalous

Suomen Pankki: Suomen kasvunäkymät heikentyneet

Suomen talouden lähivuosien näkymät ovat heikentyneet entisestään, arvioi Suomen Pankki.

Maailmantalous on kasvanut odotettua hitaammin, Venäjän-kauppa on supistunut ja tuottavuuskehitys on jatkunut heikkona, Suomen Pankki kertoo tiedotteessaan. Suomen vienti on polkenut paikoillaan ja jäänyt jälkeen vientimarkkinoiden kasvuvauhdista.

Suomen talouden lähivuosien näkymät ovat niin ikään heikentyneet edelleen. Suomen Pankin uuden ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotannon odotetaan supistuvan 0,2 % vuonna 2014 ja 0,1 % vuonna 2015.

Neljävuotisen yhtäjaksoisen supistumisen jälkeen talous kasvaa vuonna 2016 vaimeasti 1 prosentin, keskuspankki ennustaa. Näin pitkään jatkunut supistuminen ja sen jälkeinen hidas kasvu ovat sekä historiallisesti että kansainvälisesti poikkeuksellisia. Geopoliittiset jännitteet kasvattavat ennustettua heikomman kehityksen riskiä. Toisaalta euron valuuttakurssin heikentyminen ja öljyn hinnan laskun jatkuminen voisivat johtaa ennustettua parempaan kehitykseen.

Heikko talouskasvu näkyy edelleen rajallisesti työmarkkinoilla verrattuna edellisiin talouden matalasuhdanteisiin. Työllisten määrä vähenee vielä hitaasti vuosina 2014 ja 2015 ja työttömyysaste pysyttelee noin 8,5 prosentissa. Kotitalouksien ostovoima ei vahvistu ennustejaksolla. Yksityinen kulutus kasvaa vasta vuonna 2016.

Tuotannolliset investoinnit elpyvät ennustejaksolla varovasti. Kysyntätilanne on heikko, kasvuodotukset vaimeita ja ylimääräistä tuotantokapasiteettia on monella alalla jäljellä. Rakennustoimintaa pitävät yllä korjausrakentaminen sekä vuokra-asuntotuotanto.

Suomessa inflaatio hidastuu vuonna 2015 edelleen 1 prosenttiin raaka-aineiden hintojen laskun myötä, Suomen Pankki arvioi.. Työvoimakustannusten hidas kasvu ja heikko yksityinen kulutus vaimentavat niin ikään inflaatiopaineita. Talouskasvun vauhdittuessa inflaatio nopeutuu 1,4 prosenttiin vuonna 2016.

Keskuspankin mukaan heikko talouskehitys pitää julkisen alijäämän merkittävänä ja velkaantumisen kasvussa. Julkinen velka ylittää jo 63 % BKT:stä vuonna 2016. Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä etääntyy keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Vaihtotase pysyy alijäämäisenä.

Tilanteen vakauttaminen edellyttää Suomen Pankin mukaan talouden rakenteiden uudistamista ja julkisen talouden sopeuttamista.

Kommentoi
Ylös
>