Yritysuutiset

Trainers’ House jättää yrityssaneeraushakemuksen

Yritys pyrkii tervehdyttämään rahoitus- ja liiketoiminta-asemaansa yrityssaneerauksella.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että Trainers’ House Oyj on neljännen vuosineljänneksen aikana hakenut aktiivisesti ratkaisua yhtiön toimitilan ja rahoitusaseman osalta, sillä yhtiön nykyinen liikevaihto- ja tulostaso ei yhtiön arvion mukaan mahdollista yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttämistä.

Tiedotteen mukaan keskeisin syy yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin on yhtiön nykyiseen liikevaihtoon nähden liian suuret toimitila- ja rahoituskustannukset, joiden taustalla on vuosina 2007 – 2008 tehdyt toimitila- ja rahoitussopimukset. Sopimusten tekohetkellä Trainers’ Housen liikevaihto oli Satama Interactiven kanssa vuonna 2007 tehdyn fuusion seurauksena moninkertainen nykytasoon verrattuna. Liikevaihdon laskettua useina vuosina peräkkäin on yhtiö jatkuvasti pienentänyt yleiskulujaan, mutta ei ole mm. pitkäaikaisten sopimusten takia onnistunut tekemään sitä tarpeeksi nopeasti suhteessa liikevaihdon laskuun.

Koska yhtiö ei ole onnistunut löytämään kokonaisratkaisua tilanteeseen, on yhtiön hallitus tullut siihen lopputulokseen, että yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen.

Yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja liiketoiminta-asemaa siten, että yhtiön liiketoimintojen pitkäjänteinen kehittäminen olisi mahdollista.

Tämän perusteella yhtiön hallitus on päättänyt jättää hakemuksen saneerausmenettelystä. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen päättämään yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta myöhempänä erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Trainers’ House jatkaa sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkaillensa normaalisti.

Mikäli yhtiön yrityssaneeraushakemusta ei hyväksytä, tai mikäli yrityssaneeraus keskeytyisi ilman saneerausohjelman vahvistamista, tulee yhtiön hallitus arvioimaan muut ratkaisuvaihtoehdot ja edellytykset liiketoiminnan jatkamiselle.

Osana yhtiön suunnittelemaa tervehdyttämisohjelmaa Trainers’ House Oyj ja sen tytäryhtiö Ignis Oy ovat tänään antaneet henkilöstölleen kutsun yhteistoimintaneuvotteluihin. Yhtiön arvio henkilöstön vähentämistarpeesta koko konsernissa on noin 15 henkilöä.

Kommentoi
Ylös
>