Rahastotietoa

Eurooppalaiset institutionaaliset sijoittajat käyttävät yhä enemmän ETF:iä

BlackRockin tilaaman ja Greenwich Associatesin toteuttaman tutkimuksen mukaan viidennes institutionaalisista sijoittajista Euroopassa aikoo lisätä ETF-sijoittamista kolmen seuraavan vuoden aikana.

Sijoittajat myös käyttävät ETF:iä useampiin tarkoituksiin ja pitää niitä salkussaan pitempään kuin yleisesti ajatellaan. Esimerkiksi eurooppalaiset eläkerahastot pitävät ETF:iä salkussaan keskimäärin 29 kuukauden ajan.

Tutkimukseen haastateltiin 120 eurooppalaista institutionaalista sijoittajaa, jotka työskentelevät eläkerahastoissa, vakuutusalalla tai salkunhoitajina. Vastaajista vajaat 70 prosenttia käytti jo ETF:iä osana sijoitustoimintaansa.

Tutkimuksen tärkeimmät löydökset olivat:

 • Kolme neljästä multi asset -salkusta sisältää ETF:iä:
  ETF:iä jo omistavista vastaajista 71 prosenttia käytti ETF:iä osana multi asset -rahastojaan*: 59 prosenttia sijoittaa kansainvälisiin joukkolainoihin, 52 prosenttia sijoittaakseen kotimaisiin joukkolainoihin ja kolmasosa osana osakerahastojaan.
 • Monet institutionaaliset sijoittajat pitävät ETF:iä salkuissaan pitkään:
  ETF:t miellettiin ennen pääasiassa lyhytaikaisiksi sijoitusinstrumenteiksi. Nykyään enintään kuukauden pituisia sijoituksia ETF:iin teki vain 6 % vastaajista (taktiset sijoitukset) ja 2 % (ydinsijoitukset). Pisimpään ETF:iä pitivät salkuissaan eläkerahastot, keskimäärin 29 kuukautta.
 • ETF:ien valintaan vaikuttaa neljä päätekijää, eikä kustannus ole aina tärkein niistä:
  Vastaajien mielestä rahaston kulusuhde, likviditeetti, vertailuindeksi ja aiempi tuotto ovat tärkeimmät tekijät ETF:n valinnassa. Vakuutusalan vastaajat pitivät likviditeettiä kaikkein tärkeimpänä ominaisuutena, kun taas eläkerahastot korostivat kulusuhteen merkitystä.
 • Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt sijoittavat kansainvälisille osakemarkkinoille ETF:ien kautta:
  62 % vakuutusyhtiöistä käyttää ETF:iä kansainvälisen hajauttamisen välineenä varsinkin osakkeissa. 76 % sijoittaa ETF:ien avulla kansainvälisiin osakkeisiin ja vain 57 % kotimaisiin osakkeisiin.
 • Eläkerahastot käyttävät useimmin ETF:iä strategisina sijoitustuotteina:
  Eurooppalaiset eläkerahastot käyttävät ETF:iä strategisiin tarkoituksiin useammin kuin muut vastaajaryhmät. Yli puolet ETF:iä käyttävistä eläkerahastoista sanoo käyttävänsä niitä strategisiin tarkoituksiin. Vakuutusyhtiöiden tavoin monet eläkesijoittajat käyttävät ETF:iä salkun hajauttamiseen kansainvälisestsi (69 %). 88 prosenttia ETF:iä käyttävistä eläkerahastoista sijoittivat niiden avulla kansainvälisiin osakkeisiin – vain 30 % kotimaisiin osakkeisiin.

BlackRockin manner-Euroopan institutionaalisesta liiketoiminnasta vastaava Peter Beske Nielsen sanoo:

”Yli puolet eläkerahastoista ja vakuuttajista (53 % ja 57 %) käyttää ETF:iä ydinsijoituksina, ja 20 % instituutioista käyttää ETF:iä viisaan beetan välineenä. Tämä osoittaa selvästi, että ETF:ien käyttö on kasvanut dramaattisesti viime vuosina, etenkin Pohjoismaiden kaltaisilla kehittyneillä markkinoilla.”

“Varainhoitajat ovat ottaneet ETF:t mukaan yksityissijoittajille suunnattuun tarjoomaansa (32 %), mikä on linjassa Pohjoismaissa näkemämme trendin kanssa. Uskomme tämän kehityksen myös jatkuvan.”

”Koska ETF:t ovat dynaamisia sijoitustyökaluja, niistä on selvästi tulossa oleellinen osa eurooppalaisten instituutioiden salkkuja. Niitä käytetään moniin eri tehtäviin ja uusilla tavoilla tuottamaan institutioiden tarvitsemaa tuottoa. Uskomme, että ETF:t saavat entistä suuremman roolin, kun eurooppalainen ETF-markkina jatkaa ennätyksellistä kasvuaan.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös