Makrotalous

Kehittyvät markkinat heräävät rakenneuudistuksiin

Useat kehittyvän talouden maat ovat heränneet todellisuuteen – talouden rakenteita on uudistettava.

Neljä vuotta hidastuvaa talouskasvua, kolme ja puoli vuotta heikkeneviä valuuttoja, puolitoista vuotta nousevia korkoja ja puoli vuotta merkittävää pääomahävikkiä. Nyt kehittyvien markkinoiden päättäjät ovat vihdoin ryhtymässä toimeen.

Vielä muutama kuukausi sitten Meksiko ja Intia olivat ainoat maat, jotka ryhtyivät uudistamaan rakenteitaan vähentääkseen alttiuttaan shokeille ja tukeakseen kasvua. Äskettäin joukkoon ovat liittyneet Indonesia (uskottavasti), Etelä-Afrikka ja Turkki (epäröiden) sekä Brasilia (yllättävästi). Paljon työtä on tehtävänä, jotta näiden talouksien epätasapaino korjaantuisi, kilpailuasema palautuisi ja sijoitusilmapiiri kohenisi.

On yhä epävarmaa, pystyvätkö tai haluavatko päättäjät ryhtyä laajamittaisiin toimenpiteisiin. Kuten kaikissa kriiseissä, paineen kasvaessa tarpeeksi suureksi toimenpiteitä ei enää voi vältellä. Toimimattomuus ei ole enää vaihtoehto niille maille, joiden kasvu on hidastunut ja valuutta heikentynyt eniten.

Indonesiassa keskuspankki on ollut hyvin varovainen kesästä 2013 lähtien. Korot on pidetty korkealla osittain siksi, että hallitusta haluttiin painostaa nopeuttamaan polttoainetukiaisten vähentämistä. Nämä tuet olivat pääasiallinen syy valtionbudjetin nopeaan kasvuun ja tämänhetkiseen vaihtotaseen alijäämään.

Viime vuoden lopulla presidentti Jokowin uusi hallitus aloitti nopeasti vastatoimet. Tukia vähennettiin kahdessa osassa, ja ne irrotettiin öljyn hinnasta. Tämä on vähentänyt suuren vaihtotaseen alijäämän riskiä ja luonut tilaa sijoituksille infrastruktuuriin.

Etelä-Afrikassa, Turkissa ja Brasiliassa hallitukset ovat sitoutuneet pienentämään budjetin alijäämää samalla, kun keskuspankit pitävät ohjauskorkojaan suhteellisen korkealla. Etelä-Afrikka ja Turkki eivät vieläkään ole aloittaneet rakenneuudistuksia pienentääkseen rakenteellisesti korkeita vaihtotaseidensa alijäämiä. Sen sijaan Brasiliassa hallitus on äskettäin aloittanut energiatukien ja tukiluottojen pienentämisen, vaikka talous polkee paikoillaan ja valuuttakurssi on pudonnut 20 prosenttia sitten syyskuun.

Viimeaikaiset toimet haavoittuvissa maissa tukevat kasvuodotuksia pitkällä aikavälillä ja kenties myös osakemarkkinoita lyhyellä aikavälillä. Neljän vuoden hidastuvan talouskasvun jälkeen kehittyvien markkinoiden keskimääräinen kasvu sukeltanee alle 4 prosenttiin seuraavien kuukausien aikana. Tämä tarkoittaa, että pohja on lähellä.

Mikäli pankkikriisi voidaan välttää Kiinassa, ei ole kohtuutonta olettaa kehittyvien markkinoiden alkavan elpyä tänä vuonna. Neljän vuoden ajan kehittyvät markkinat ovat jääneet jälkeen kehittyneistä markkinoista, mutta tänä vuonna asetelma voi kääntyä toisinpäin. Tämän todennäköisyys on kasvanut, kun pahimpien ongelmamaiden päättäjät ovat vihdoin heränneet ja katsoneet todellisuutta silmiin.

Maarten-Jan Bakkum, ING Investment Management

Kommentoi
Ylös
>