Indikaattorit

Kuluttajien talousluottamus edelleen alamaissa

Kuluttajien arviot omasta sekä Suomen taloudesta olivat varovaiset, mutta odotukset työttömyydestä ovat edelleen synkät.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 4,4, kun se marraskuussa oli 2,6 ja lokakuussa 0,4, kertoo Tilastokeskus.

Vaikka suunta kuluttajaluottamuksessa on parempaan päin, on luottamus edelleen alhaalla. Vuotta aiemmin joulukuussa 2013 luottamusindikaattori sai arvon 7,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna.

kuluttajaluottamus-012015

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

 

Luottamusindikaattorin muissa osatekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Arviot omasta sekä Suomen taloudesta olivat varovaiset ja odotukset työttömyydestä edelleen synkät. Sen sijaan näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Joulukuussa vain 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 25 ja 36 prosenttia ja vuosi sitten 31 ja 29 prosenttia.

 

Kommentoi
Ylös
>