Sijoitusideat

Nämä markkinat hyötyvät öljyn hinnan laskusta

öljy-markkinat-012015

Öljyn hinnanlasku luo sijoittajille uusia tuottomahdollisuuksia. Hinnanlasku näkyy sijoituspalvelutalo FIM:n suosituksissa.

Öljyn hinnan lasku on ollut raju. Viime kesän jälkeen öljyn dollarihinta on pudonnut lähes 60 prosenttia ja euromääräisestikin hinta on laskenut lähes 50 prosenttia.

FIM:n mukaan öljyn hinnanlasku jakaa eri taloudelliset toimijat, sektorit ja maantieteelliset alueet voittajiin ja häviäjiin. ”Suurimpia kärsijöitä ovat erityisesti ne öljynviejämaat, joiden kokonaistuotannosta öljyn osuus on suuri”, toteaa FIM:n sijoitusjohtaja Eelis Hein FIM:n markkinakommenteissa.

Öljyn hinnanlaskusta hyötyviä markkinoita on paljon.

Heinin mukaan itsestään selvimpiä suhteellisia voittajia ovat öljyn tuonnista riippuvaiset kehittyvien talouksien maat, kuten esimerkiksi Intia, Kiina ja Indonesia. Myös kehittyneet taloudet ovat enimmäkseen hyötyjiä, vaikka niissä fossiilipolttoaineella tuotetun energian osuus bruttokansantuotteesta onkin alhaisempi.

Sijoituspalvelutalo ylipainottaa edelleen kehittyvien markkinoiden sisäisessä allokaatiossa Kiinaa ja Intiaa. Näillä mailla on öljyn hinnan laskun lisäksi myös muita vahvuuksia.

”Maat hyötyvät öljyn hinnan laskusta, ja molemmissa on meneillään mittavat reformiohjelmat, joilla pyritään luomaan paremmat edellytykset pitkän aikavälin tasapainoiselle kasvulle. Alentuneen inflaation ansiosta molemmissa maissa on myös pystytty aloittamaan rahapolitiikan löysääminen, ja korkoja on äskettäin laskettu”, Hein toteaa.

FIM ylipainottaa edelleen myös reunamarkkinoita, vaikka öljyn hinnanlasku on aiheuttanut hieman muutoksia eri reunamarkkinoiden näkymissä.

Heinin mukaan reunamarkkinoilla heikoin tilanne on Nigeriassa, jossa FIM odottaa toista devalvaatiota. Afrikassa sijoituspalvelutalo suosii Keniaa ja Egyptiä, jotka ovat öljyntuojamaita. Egyptissä on Heinin mukaan tapahtunut käänne parempaan vuoden 2011 arabikevään aiheuttaman sekasorron rauhoituttua ja maan palattua kasvun uralle.

Vaikka Persianlahden maiden pörssit reagoivat joulukuussa voimakkaan negatiivisesti öljyn hinnanlaskuun, ovat markkinat tuolla alueella alkaneet rauhoittua. ”Uskomme edelleen alueen talouskasvun jatkuvan vahvana. Saudi-Arabia on jo pitkään säästänyt öljytuloistaan suuremman osan kuin kuluttanut eikä sen siksi tarvitse valtion budjetin jäädessä alijäämäiseksi leikata investointejaan”, Hein toteaa.

Brasilian painon FIM pitää neutraalissa painossa. Maan talouskasvu pysyy vaimeana, mutta on toiveita, että talouspolitiikka muuttuu paremmaksi uuden valtiovarainministerin johdolla, Hein toteaa.

Vaikka Venäjän pörssi on laskenut rajusti pakotteiden ja öljyn hinnanlaskun vuoksi, pitää FIM Venäjän edelleen edelleen alipainossa. ”Volyymit Venäjän pörssissä ovat tällä hetkellä hyvin alhaiset, ja suurin myyntipaine tuntuu olevan takanapäin. Riskejä kuitenkin on edelleen mm. öljyn, Ukrainan ja luottoluokituksen suhteen.”

Kommentoi
Ylös
>