Asunnot ja kiinteistöt

Pellervon taloustutkimus ennustaa: Asuntojen hinnat laskevat

PTT:n asuntojen hintaennusteen mukaan vuonna 2015 asuntojen hinnat laskevat koko maassa 0,7 prosenttia.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat sen sijaan jatkavat tutkimuslaitoksen mukaan edelleen nousuaan ja kallistuvat 2,0 prosenttia vuonna 2015. ARA-asuntojen vuokrat nousevat vielä tätäkin nopeammin 3,0 prosenttia.

PTT ennustaa hintojen laskevan Helsingissä 0,5 prosenttia. ”Maltillinen hintojen lasku myös Helsingissä on asuntomarkkinoiden vakauden kannalta toivottavaa. Erityisesti yksiöiden hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti finanssikriisin jälkeen. Pitkään jatkunut tulojen nopeampi hintakehitys ei ole kestävä kehitysura Helsingissäkään. Ilman vakavaa makrotaloudellista shokkia Helsingin hintojen lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ilmiöksi”, PTT toteaa tiedotteessaan.

PTT:n mukaan kaupunkialueille kohdistuva muutto on suuntautunut viime vuosina entistä enemmän keskuskaupunkiin.

”Erityisen nopeasti tilanne muuttui finanssikriisin jälkeen vuonna 2009. Kotitalouksien lisääntynyt asuntokysyntä keskuskaupungeissa tulkitaan olevan seurausta sekä hitaasti muuttuvista preferensseistä että suhdannevaihtelun aikaansaamasta väliaikaisesta siirtymästä pois kehyskuntien omakotivaltaisesta asumismuodosta. Suhdanteen jossain vaiheessa kääntyessä parempaan kaupungistumisen aiheuttama kysyntäpaine kohdistuu jälleen tasaisemmin keskuskaupungin ja kehyskaupungin osalle”, PTT toteaa.

Kommentoi
Ylös
>