Talouden trendit

Sijoittajat uskovat: EKP käynnistää setelikoneet

ECB

Valtaosa sijoittajista odottaa määrällistä elvytystä euroalueelle vuoden 2015 alussa, kertoo varainhoitoyhtiö ING IM:n tekemä tutkimus.

27 prosenttia sijoitusammattilaisista odottaa Euroopan keskuspankin (EKP) aloittavan määrällisen elvytyksen euroalueella vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. 64 prosenttia uskoo euroalueen ajautuvan Japanin kaltaiseen deflaatioon.

Asenteet riskiä kohtaan ovat olleet maltillisia viimeisen 6 kuukauden ajan: 40 prosenttia sijoitusammattilaisista piti riskitasonsa ennallaan, 29 prosenttia nosti ja 30 prosenttia laski riskitasoaan.

Sijoittajat uskovat määrällisen elvytyksen tulevan

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) sijoittajista uskoo, että EKP aloittaa määrällisen elvytyksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Reilu neljännes (27 %) vastaajista odottaa määrällisen elvytyksen alkavan jo vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä selviää ING Investment Managementin Risk Rotation -tutkimuksesta.

Eurooppalaiset sijoittajat ovat varmimpia siitä, että määrällinen elvytys voidaan välttää. Viidennes eurooppalaisista (22 %) uskoo, ettei elvytysohjelmaa tarvita lainkaan. Pohjoisamerikkalaisista vastaajista vain 8 % oli samaa mieltä ja muualla maailmassa 13 % uskoi, ettei elvytystä tarvita.

Euroalueen deflaatio huolena

Asenteet riskiä kohtaan ovat olleet maltillisia viimeisen 6 kuukauden ajan: 40 prosenttia sijoitusammattilaisista piti riskitasonsa ennallaan, 29 prosenttia nosti ja 30 prosenttia laski riskitasoaan.

Euroopan tulevaisuus on yksi sijoittajien keskeisimmistä huolenaiheista vuonna 2015 – jopa 60 % vastaajista nimeää eurokriisin merkittäväksi riskiksi salkussaan. Joka kahdeksas (13 %) vastaaja uskoi vahvasti euroalueen olevan ajautumassa samanlaiseen deflaatioon kuin Japanissa on nähty viime vuosina. Puolet vastaajista uskoo tämän olevan ”kohtalaisen todennäköistä”.

ING IM:n Multi Asset -toiminnoista vastaava Valentijn van Nieuwenhuijzen kommentoi:

”Toisella ja kolmannella neljänneksellä sijoittajien riskinottohalukkuuteen vaikuttivat monet huolet. Alkuvuonna huomion kohteena oli erityisesti Japanin abenomiikka, mutta loppuvuodesta sijoittajien huomio siirtyi euroalueelle. Sijoittajat ovat selvästi huolissaan pitkittyvästä deflaatiokaudesta, joka voisi pakottaa – jos sijoittajat ovat oikeassa – Draghin aloittamaan määrällisen elvytyksen vuoden 2015 alussa. Jää nähtäväksi, toteutuuko tämä huoli. ”

Mahdollisen eurokriisin lisäksi sijoittajien mielestä korkotason nousu (50 %), Kiinan talouden takkuilu (47 %) ja finanssipoliittinen shokki (37 %) ovat suurimmat riskit. Japanin kulutusveron nousua ja inflaatiota pidettiin pienimpinä riskeinä.

Valentijn van Nieuwenhuijzen jatkaa: ”Kaikkien näiden tekijöiden johdosta sijoitusammattilaiset ovat alkaneet vakauttaa riskiasemaansa. 40 prosenttia vastaajista on pitänyt riskipositionsa ennallaan viimeisen 6 kuukauden ajan. Eurooppalaiset sijoittajat vaikuttavat kaikkein toiveikkaimmilta riskin suhteen – 32 prosenttia on ottanut lisää riskiä. Maailmanlaajuisesti riskitasoaan on nostanut 29 prosenttia vastaajista.”

Yhdysvalloissa sijoitusmahdollisuuksia

Seuraavan 3–6 kuukauden aikana osakkeet ovat edelleen houkuttelevin sijoitusluokka riski/tuotto-suhteella mitattuna (46 %:n valinta). Vaihtoehtoiset sijoitukset olivat hyvä kakkonen (45 %), ja kolmantena tulivat kiinteistöt (29 %).

Sijoittajat uskovat yhä mahdollisuuksiin Yhdysvalloissa. 89 % vastaajista piti Yhdysvaltain markkinoita houkuttelevina ja 34 % parhaana maantieteellisenä sijoituskohteena. Sijoittajat näkevät potentiaalia myös kehittyvillä markkinoilla (74 %), Isossa-Britanniassa (73 %) ja Manner-Euroopassa (72 %). Näitä alueita ei kuitenkaan pidetä parhaina sijoituskohteina lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita (25 % vastaajista nimesi parhaaksi sijoitusalueeksi). Vain 14 % piti Isoa-Britanniaa ja 9 % Eurooppaa parhaana alueellisena sijoituskohteena.

Löydökset perustuvat ING IM:n omaan tutkimukseen, jonka toteutti Citigate Dewe Rogerson lokakuussa 2014. Tutkimukseen haastateltiin 152 kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa.

1 kommentti
  • Ilmainen vinkki sanoo:

    ”jopa 60 % vastaajista nimeää eurokriisin merkittäväksi riskiksi salkussaan” Bitcoin-hedgeä kehiin ja beta pienemmäksi.

  • Ylös
    >