Makrotalous

Sveitsin keskuspankki myllersi markkinoita

Sveitsi-012015

Sveitsin keskuspankki sai finanssimarkkinoilla aikaan melkoisen mylläkän. Mikä on keskuspankin päätöksen taustalla?

Sveitsin keskuspankki yllätti markkinat ympäri maailmaa päättämällä luopua frangin 1,2 rajasta suhteessa euroon.

Päätös sai frangin vahvistumaan parhaimmillaan peräti 30 prosenttia euroon nähden. Rajun nousun jälkeen frangi palautui suurin piirtein pariteettiin euron kanssa, eli frangi vahvistui 1,2 eurosta yhteen euroon.

Myös Sveitsin pörssi reagoi yllättävään keskuspankin päätökseen voimakkaasti – Sveitsin osakeindeksi laski lopulta peräti 8,6 prosenttia.

Frangi-012015

Miksi keskuspankki päätti luopua frangin 1,2 rajasta suhteessa euroon?

Handelsbankenin mukaan oli ollut kolmen vuoden ajan tavoitteena pitää frangin kurssi vähintään 1,20 eurossa. Tällä oli tarkoitus suojata Sveitsin taloutta Euroopan velkakriisiltä aikana, jolloin frangi oli keskuspankin mukaan huomattavasti yliarvostettu ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus oli koholla.

”Valuuttasidos poistettiin SNB:n mukaan nyt siksi, että frangin yliarvostus oli laskenut ja taloudella on nyt mahdollisuus sopeutua uuteen tilanteeseen”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Nordea puolestaan arvioi aamukatsauksessaan, että vielä kuukausi sitten Sveitsin keskuspankki vakuutti olevansa sitoutunut lattian säilyttämiseen.

”Todennäköisesti EKP:n ennakoitu lisäelvytys on saanut sveitsiläiset keskuspankkiirit muuttamaan mieltään, koska laajamittainen valtionlainojen osto-ohjelma tekisi EURCHF-lattian puolustamisen huomattavan vaikeaksi. Sveitsin keskuspankin virallisen selityksen mukaan frangin yliarvostus on jo purkaantunut, mutta selityksen uskottavuutta syö se, että frangin reaalinen kauppapainotettu kurssi on ollut nousutrendissä”, Nordea toteaa.

Nordean mukaan myös Sveitsin keskuspankin inflaatiotavoitteen kannalta frangin vahvistumisen jatkuminen olisi ongelmallista: ”Mikäli frangi nousee edelleen euroa ja dollaria vastaan, keskuspankki todennäköisesti joutuu tekemään valuuttainterventioita tai ottamaan käyttöön muita epätavanomaisia rahapoliittisia toimenpiteitä inflaation pönkittämiseksi ja vientiyritysten tukemiseksi, nollakorkorajoitteen tullessa vastaan. Erityisesti frangin kurssi euroa vastaan on oleellisessa roolissa, koska viennistä noin puolet kohdistuu euroalueelle. Lisäksi inflaatio on palannut lokakuun jälkeen enenevissä määrin nollan alapuolelle, joten kuluttajahintojen vaimea kehitys lisää keskuspankin painetta frangin heikentämistoimiin.”

Kommentoi
Ylös
>