Makrotalous

Valtionlainaostot ja yhteisvastuu

EKP voi ehkä jo torstaina vihdoin seurata muiden suurten keskuspankkien esimerkkiä ja päättää valtionlainojen osto-ohjelmasta.

Euroalueella valtionlainojen ostot on koettu ongelmallisempina kuin muissa suurissa talouksissa, koska ne on nähty askeleena kohti yhteisvastuuta. Ostot kasvattavat euromaiden kantamaa riskiä toisten eurovaltioiden kyvystä ja valmiudesta hoitaa velkaansa. Yleiseen valtionlainaosto-ohjelmaan liittyvä riski on kuitenkin pieni verrattuna kriisirahastojen ja EKP:n taseen kautta jo aikaisemmin annettujen luottojen riskiin.

EKP:n valtionlainaostot ovat yhteisvastuullista varainhankintaa eurovaltiolle, samassa mielessä kuin ehdotetut (ja suomalaisten poliitikkojen lähes yksimielisesti vastustamat) eurobondit. Käytännössä EKP hakee rahoitusta valtioiden puolesta laskemalla liikkeelle omia, tällä hetkellä miinuskorkoisia, talletuksia.

EKP-rahoitusoperaatiot-012015

Jos joku maa ei hoitaisi velkaansa EKP:lle koituisi luottotappio, jonka kaikki euromaat jakaisivat EKP:n omistajina. Käytännössä valtiot kokisivat tappion sitä kautta, että EKP:lla olisi vastaavasti vähemmän sijoituksia, joiden tuotoista EKP voisi tulevina vuosina jakaa voittoja omistajilleen.

Loput artikkelista löydät tästä.

Kommentoi
Ylös
>