Indikaattorit

Enteileekö tämä makroindikaattori vihdoin suhdannekäännettä?

Suhdanneindikaattoreiden viestit ovat ristiriitaisia. Teollisuuden tilaukset kasvoivat reippaasti, kun taas Pk-yritysbarometri kielii suhdanteiden heikkenevän.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 joulukuussa 15,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2014 aikana tilaukset nousivat 7,7 prosenttia edellisvuodesta.

teollisuus-tilaukset-suhdanteet-022015

Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa ja paperiteollisuudessa.

Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 29,1 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat 4,5 prosenttia. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 3,1 prosenttia ja kemianteollisuudessa 12,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tilastokeskus muistuttaa kuitenkin, että tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Täysin toisenlaisesta viestistä kertoo Pk-yritysbarometri, jonka mukaan pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentyneet selkeästi. Kannattavuus tippuu ja huoli työpaikkojen säilyttämisestä kasvaa.

Lähes joka kolmas pk-yritys arvioi suhdanteiden heikkenevän kuluvan vuoden aikana. Vain viidennes uskoo niiden paranevan.

Olematon talouskasvu ja finanssipolitiikan kiristäminen pääosin veronkorotuksin laskivat suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvoon -7. Tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2009 jälkeen, kun saldoluku on negatiivinen. Laskua vuoden takaiseen on peräti 15 yksikköä.

Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se perustuu yli 4 400 pk-yrityksen vastauksiin. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Kommentoi
Ylös
>