Kumppaniblogit

Fundamenttianalyysin soveltaminen ja osakevalinnat

Osakkeen lyhytaikainen pörssimenestys jää sivuosaan, koska fundamentti-sijoittaja uskoo, että hyvää tai paranevaa tulosta tekevän yrityksen kurssi nousee ajan mittaan paremmin kuin heikkenevää tulosta tekevän yrityksen osake.

Olen kokeillut noin 13 vuotta fundamenttianalyysiä osakevalintojen perusteena. Omat kokemukseni siitä ovat olleet erittäin positiivisia. Menetelmä on auttanut osakevalinnoissa ja johtanut sijoitussalkkujen parempaan menestykseen. Olen testannut menetelmää käytännössä vuosia ja luotan siihen jatkossakin.

Fundamenttianalyysin keskeinen tehtävä on löytää luotettaviin ennusteisiin perustuvaa tietoa tulevaisuusarvioinnin pohjaksi.

Fundamenttianalyysien soveltaminen käytännössä (Suomen Sijoittajaopastus Oy:n malli)

Fundamenttianalyyseille ei pidä asettaa liian suuria odotuksia, vaikka niistä on käytännössä ollut selvää hyötyä. Olen itse päätynyt ns. vertailevaan fundamenttianalyysiin, jossa tunnuslukuja täydentää yrityksen tulevaa menestystä kuvaavia tekijöitä. Sijoittajalle yrityksen tuleva menestys on tärkeintä, koska tänään sijoitettaessa tulot osuvat tulevaan aikaan.

Ennusteet tulevista tuotoista ovat dynaaminen tekijä, jota tarvitaan ehdottomasti historiallisen tiedon kanssa. Historiallisella tiedolla voidaan laskea aiemmin toteutunut kehitys, mutta tulevat talousnäkymät, kuten tuotteiden markkinatilanne, yrityksen tuloksentekokyky, kilpailutilanne ym. vastaava tuleva muuttuja monimutkaistaa tulevan kehityksen arviointia ja hyvien yritysten erottelua heikommista.

Käytämme vertailevaa analyysia, jossa yrityksen ilmoittamat lähiajan näkymät on keskeinen valintakriteeri, jota täydennetään yrityksen/osakkeen tärkeimmillä tunnusluvuilla, kuten

  1. yrityksen lähiajan tulosnäkymä   1 – 4
  2. oman pääoman tuotto % vuodessa (ROE%)
  3. hinta- ja arvostus ennusteiden mukaan laskettuna (P/E)
  4. arvostus kirjanpitoarvon mukaan laskettuna (P/B)
  5. virallisten tulosennusteiden ylitys/alitus määrä
  6. osinkotuotto edelliseltä vuodelta effektiivinen % nykyhinnalla

Matemaattinen mallimme sisältää erilaisia tunnuslukuja ja niiden yhdistelmiä. Se on numeerinen kuvaus yrityksen ja osakkeen tilasta kuudella kriteerillä. Malli on melko yksinkertainen ja perustuu minimimäärään helposti ymmärrettäviä valintakriteereitä, mutta sisältää samalla oleellisimmat lähihistoriaan sekä sijoituksen tulevaan menestykseen vaikuttavat tekijät. Malli tehdään kuukausittain Helsingin pörssin eniten vaihdetuista noin 80 yrityksestä, joiden tuloksista on olemassa ns. konsensusennusteita.

Olennaista laskennassa on myös se, että  yksittäisen yrityksen ja osakkeen menestystä määrää paljon sen tunnuslukujen suhde laskennan keskiarvoihin nähden. Täten paremmuus tai huonommuus tarkistetaan jatkuvasti keskiarvolaskennan avulla.

Fundamenttimallin testaus

Mallia on testattu useita vuosia vertaamalla mallimme mukaan valitun varovaisen mallisalkun menestystä useisiin tunnettuihin indekseihin, kuten

1.Helsingin pörssin yleisindeksiinOMXH
2.Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeeseenOMXS25
3.Tukholman pörssin 30 vaihdetuimman osakkeeseenOMXS30
4.Frankfurtin pörssin yleisindeksiin Saksan osakkeetDAX
5.New Yorkin pörssin 100 eniten vaihdetun osakkeeseenS&P 100
6.New Yorkin pörssin 100 eniten vaihdetun teknologiaosakkeeseenNASDAQ 100

 

 Salkku ja  Lähtöarvo Vertailu arvo Muutos Ero vertailuun 
 vertailuindeksit 5.1.2012 
 TOP 10 SALKKU2 557.113 746.0246.5 
1OMXH6 087.717 725.0226.919.6
2OMXH252 221.462 968.3833.612.9
3OMXS301 089.801 444.4632.514.0
4DAX6 880.219 648.5040.26.3
5S&P 100621.30902.1345.21.3
6NASDAQ 1002 646.854 213.2859.2-12.7

Yhteenveto testin tuloksista

Yhteenvetona voidaan todeta saavutettu menestys kolmelta viime vuosilta. Olemme lyöneet Helsingin yleisindeksin jatkuvasti kolmen vuoden ajan noin 72 %:lla ja Helsingin 25 vaihdetuinta noin 38 %:lla. Mallillamme on ollut ”ennustearvoa” kilpaileviin vastaavien hintaindekseihin nähden. Kyse on siis osakepoiminnan hyödyistä perusindekseihin nähden.

Vertailussa on otettu huomioon vuosittaiset osingot sekä osakkeiden arvon nousu.

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi
Ylös
>