Osakeanalyysit

Nämä osinko-osakkeet lyövät tuotoissa velkakirjat mennen tullen

Evli Pankki selvitti Helsingin pörssin perinteiset osinko-osakkeet, joissa on paras tuottoero pitkään valtionlainan tuottoon verrattuna.

Evlin sijoitustutkimus listasi Helsingin pörssin perinteiset osinko-osakkeet ja vertasi historiallista osinkotuottoa käyttäen eteenpäin katsovaa osinkoennustetta. Evli vertasi osinkotuottoa Suomen valtion 10 vuoden velkakirjan tuottoon.

Perinteisillä osinko-osakkeilla pankki tarkoittaa niitä yhtiöitä, joiden arvostus heijastelee voimakkaasti niiden maksamaa osinkoa.

Pankin mukaan osakkeiden ja 10 vuoden lainan tuottoero on viime vuosien aikana kasvanut selvästi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

”Vaikka osakekurssit ovat nousseet, yhtiöiden kasvaneet osingot sekä valtion korkotuoton lasku ovat pitäneet tuottoeron kasvussa”, Evlin analyytikko Jaakko Tyrväinen toteaa Evli Visio -raportissa.

Tuottoeron kasvu on johtunut Tyrväisen mukaan toisaalta valtion korkotuoton laskulta ja toisaalta yritysten kasvavista osingoista. Tuottoero on kasvanut siitäkin huolimatta, että usean Helsingin pörssin yhtiön osakekurssi on noussut.

Tuottoerojen kasvu heijastelee muutosta yhtiöiden riskeissä. Tämän vuoksi Evlin listauksessa huomioitiin myös osingon kannalta keskeisimmät riskit.

Selkeimmin tuottoero on kasvanut Tyrväisen mukaan Nordeassa ja kiinteistösijoitusyhtiöissä. ”Nordean houkuttelevuutta osinkosijoittajan näkökulmasta lisää nouseva osinkonäkymä. Suomen taloushaasteiden myötä kasvaneet riskit laskivat toisaalta kiinteistösijoitusyhtiöiden houkuttelevuutta”, analyytikko arvioi.

Lassila & Tikanoja houkuttelee Evli Pankin mukaan vakaalla ja ennustettavalla kassavirralla sekä mahdollisesti odotuksia suuremmalla osingolla.

Perinteisten osinko-osakkeiden ennustetut osinkotuotot:

YhtiöEnnustettu osinkotuotto EVLIEnnustettu osinkotuotto konsensus
Nordea6,2 %5,7 %
Aktia6,2 %5,7 %
Lassila&Tikanoja6,3 %4,9 %
Fortum6,0 %5,9 %
Elisa5,4 %5,5 %
Citycon5,5 %5,5 %
Sampo4,7 %4,6 %
Teliasonera5,7 %5,8 %
Sponda4,8 %4,9 %
UPM4,8 %4,3 %
1 kommentti
  • Paapaa sanoo:

    Muuten kiva, mutta osinkotuotto ei yhä edelleen kerro mitään osakkeen kokonaistuotto-odotuksesta. Vertailu on siis varsin harhaanjohtava. Riskiprofiilikin on täysin erilainen.

  • Ylös
    >