Rahastotietoa

Suursijoittajat käänsivät rahavirtansa Eurooppaan

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

BlackRockin työkalun avulla sijoittaja voi tarkastella ETF-rahavirtojen kehitystä. Rahavirroista saa näkemyksen, mihin alueisiin ja sektoreihin maailman johtavat sijoitusinstituutiot uskovat.

Omaisuusluokat

Tammikuun lopussa ETF:issä oli varallisuutta 2.776 miljardia dollaria ja se oli jakautunut seuraavasti: osakkeet 2.159 miljardia USD / korot 442 miljardia USD / raaka-aineet 124 miljardia USD.

  • Tammikuussa rahavirrat osakkeisiin olivat negatiiviset 6,4 miljardia USD
  • Rahavirrat korko-ETF:iin olivat positiiviset 13,0 miljardia USD
  • Rahavirrat raaka-aine-ETF:iin olivat myös positiiviset 5,2 miljardia USD

Osakkeet

Osakkeissa nähtiin käänne USA:n markkinoilta Eurooppaan. USA-ETF:ien rahavirrat olivat -18,3 miljardia USD, kun Eurooppa-ETF:ien rahavirrat olivat +10,6 miljardia USD. Rahavirrat kehittyvien markkinoiden ETF:iin olivat negatiiviset 6,4 miljardia dollaria. Rahavirrat Japaniin olivat edelleen positiiviset +3,2 miljardia USD.

Eniten rahaa virtasi ulos USA:laisista suuryhtiöihin sijoittavista ETF:istä -27,5 miljardia USD. Sektoreista heikoiten meni rahoitussektorilla -3,8 miljardia. Sektoreista vahvimmat olivat terveydenhuolto +2,4 ja energia +1,7 miljardia USD.

Euroopassa rahavirrat saksalaisiin osakkeisiin sijoittaviin ETF:iin kääntyivät kahden negatiivisen kuukauden jälkeen positiivisiksi 1,1 miljardia USD.

Kehittyvillä markkinoilla rahaa virtasi kiihtyvällä tahdilla ulos Kiina-ETF:istä -5,5 miljardia (viides perättäinen negatiivinen kuukausi).

Korot

Rahavirrat USA:n ja muiden kehittyneiden valtioiden lainoihin sijoittaviin ETF:iin kääntyivät positiivisiksi. Yrityslainoissa sekä riskilainat (high yield) että hyvän luottoluokituksen yrityslainat kiinnostivat sijoittajia ja rahavirrat olivat positiiviset.

Raaka-aineet

Rahavirrat kulta-ETF:iin kääntyivät positiivisiksi +2,3 miljardia USD. Energia-ETF:ien rahavirrat olivat yhä positiiviset +3,7 miljardia dollaria.

ETF-valintatyökalulla löydät tehokkaimmat ETF:t kyseisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevimmat indeksit.

Artikkeli on julkaistu alunperin Sijoittaja.fi-sivustolla 5.2.2015

Kommentoi
Ylös
>