Markkinakommentit

Tuloskausi tuonut positiivisia yllätyksiä

Pörssiyhtiöiden alkuvuosi on lähtenyt liikkeelle odotuksia paremmin.

Toistaiseksi tuloskausi on edennyt positiivisesti. FIM:n mukaan sekä liikevaihtojen, operatiivisten liiketulosten että osinkoehdotusten osalta kappalemääräisesti suurin osa yhtiöistä on osunut odotuksiin tai ylittänyt ne.

”Verrattaessa aikaisempiin vuosineljänneksiin meneillään oleva tuloskausi on ollut myös positiivinen. Yhteenlaskettu operatiivinen liiketulos suhteessa odotuksiin on ollut selvästi parempaa”, sijoituspalvelutalo toteaa aamukatsauksessaan.

FIM:n laskelmien mukaan 77 prosenttia ensimmäisen kvartaalin tuloksensa julkistaneista yhtiöistä on julkaissut odotusten mukaisen tai odotuksia korkeamman liikevaihdon. Vastaavasti liiketuloksessa odotuksiin tai odotuksia parempaan tulokseen on päässyt 72 prosenttia yhtiöistä.

Iloisimmat uutiset ovat tulleet osingoista. Peräti 87 prosenttia yhtiöistä on julkaissut odotusten mukaisen tai odotuksia korkeamman osinkoehdotuksen.

Kommentoi
Ylös
>